Ashtanga joga - za hranicou fyzickej praxe (časť 4.): Asana

 

Āsana je v doslovnom preklade “sed”. Pozícia. Je to jediný vizuálny prejav, ktorý dokážeme vidieť počas jogovej praxe. Āsana je to, kde veľa jogových škôl začína, ale zároveň aj končí.

Asana - špička ľadovca

Keď si predstavíte Aṡṭāṅga jogu počas praxe jogových pozícií (to, čo všetci vidia ako charakteristickú sekvenciu āsan) ako ľadovec plávajúci na mori, tak aj napriek svojej mylnej, fyzicky zameranej reputácií je āsana iba špička plávajúca nad morom. Lepšie povedané, je to snehová pokrievka na špičke ľadovca. Celý ten zbytok ľadovca je to, čo sa odohráva v tele, hlave a duši praktizujúceho...

V Aṡṭāṅga joge máme stovky pozícií. V dnešnom svete internetu sa vieme k fotkám a audio - video záznamom ľahko dostať a naoko sa pozrieť, ako taká Aṡṭāṅga joga vyzerá. Na väčšine týchto záznamov sú pokročilí praktikanti, ktorí vedia spraviť aj tie najkrkolomnejšie pozície, dať si obe nohy za hlavu, zakloniť sa a chytiť si členky,... áno, toto všetko môže byť a aj je súčasťou Aṡṭāṅga jogy.

Ashtanga joga je rozdelená do sérií sekvencií líšiacich sa náročnosťou a prínosom pozícií. Internet je plný obrázkov kde je možné si tieto sekvencie pozrieť. Západný svej je naučený sa jogu “učiť” spôsobom, že učiteľ demonštruje, ukazuje pozície a žiaci napodobňujú. A takto ľudia posudzujú aj Aṡṭāṅga jogu. Pozrú sa na sekvencie pozícií nafotených pokročilými praktikantmi a potom si povedia toto je príliš fyzické, toto je joga zameraná na fyzickú výdrž, ohybnosť, efekt, divadlo, cirkus,...

Toto je prvá obrovská chyba, kvôli ktorej má Aṡṭāṅga joga meno, aké má. Ani jedno z menovaného sa ani trochu nepribližuje k pravde. Druhá, ešte horšia chyba je, ako ľudia Aṡṭāṅga jogu “vyskúšajú”, alebo s ňou začnú. K tomuto problému sa budem venovať podrobne nižšie v časti venovanej čisto praxi jogových pozícií.   

Ashtangové série

Aṡṭāṅga joga má tradične štyri série sekvencií. Každá zo sérií začína rovnakými pozdravmi slnku - dvoma typmi - pozdrav slnku A (9 vinyās - praktizovaný vždy 3 alebo 5 krát) a pozdrav slnku B (17 vinyās - praktizovaný vždy 3 krát). Tieto pozdravy slnku sú (ak sú praktizované správne) silne meditatívne, nastavujú myseľ do hladiny rovnováhy a koncentrácie, zapaľujú vnútorný oheň (agni - nie nadarmo sa volajú pozdravy slnku).

Okrem toho, tak ako aj Aṡṭāṅga joga samotná, sú hrou s vlastnou energiou - pranou a energiou zeme. O dvíhaní, uzemňovaní, vírení, “strieľaní” energie v tele a výmenou energie medzi telom, zemou a éterom. Môže to znieť zvláštne, ale ak sú pozdravy slnku praktizované správne po nejakú dobu, táto hra energie je fyzicky hmatateľná.

Na začiatku každej série nasleduje rovnaká, tzv. otváracia sekvencia - pozície v stoji, ktoré sú ako vždy v prvom rade práca s energiou, no tiež aktivácia hlavných svalových a kĺbových partií. Na konci každej série je vždy rovnaká zatváracia sekvencia - prevažne inverzné pozície, ktorá zasa organizmus a energetický systém pomaličky ukľudňujú pred záverečnou hlbokou relaxáciou. Predstavte si otváraciu a zatváraciu sekvenciu ako dva plátky chleba. Tá plnka medzi nimi - plnka tohto pomyselného hamburgeru - je daná séria. Aj keď hamburger má vždy na vrchu a na spodku rovnakú žemľu, plnka sa môže meniť.

Tak je to aj v Aṡṭāṅga joge. Otváracia a zatváracia sekvencia sú rovnaké a plnkou bude jedna zo spomínaných štyroch sérií. A tak ako každá plnka má inú chuť a nutričnú hodnotu, tak aj každá séria má inú sekvenciu pozícií a iné účinky a benefity. (Len pre upresnenie informácie, tretia a štvrtá séria sa občas môžu praktizovať aj bez otváracej sekvencie. Po pozdravoch slnku nasleduje hneď prvá pozícia danej série. Zatváracia sekvencia sa však praktizuje vždy).

1. Yoga CikitsaSérie ásan, foto autor

Prvá séria je v sanskrite označovaná ako Yoga Cikitsā [joga čikitsa], v preklade “joga terapia”. Jej úlohou je uzdraviť organizmus. Aktivovať a rozprúdiť všetky obehové systémy, rozpustiť a vytlačiť toxíny z tkanív, kĺbov a orgánov, spevniť kosti, spružniť chrbticu, stimulovať centrálny energetický kanál, zýšiť efektivitu vstrebávania kyslíku v pľúcach, zvýšiť koncentráciu a pozornosť, rovnováhu a ohybnosť, kvalitu pokožky, kvalitu svalovej hmoty, zväčšiť rozsah kĺbov a tým dodať pohybovému aparátu pocit “tekutosti” pri pohybe zatiaľ čo sa zvýši pevnosť a sila tela, dáva možnosť pocítiť energiu - pranu kolujúcu našim telom...

Spektrum pozícií prvej série spočíva v rovnováhe predklonov a následnej kompenzácii záklonom (ohýbanie chrbtice), torziách, rovnovážnych pozíciách, pozíciách stimulujúcich pečeň, slezinu, tráviaci trakt, obličky, pľúca, pozícií zväčšujúci rozsah rozpínania hrudného koša, chiropraktické pozície na celú dĺžku chrbtice, pozície vytvárajúce fungujúce nervové prepojenia medzi mozgom a svalmi, spájajúce mozgové hemisféry, pozície odstraňujúce strach, stres, budujúce pokoru,... atď.

2. Nadi Sodhana

Druhá séria, Nāḍi Śodhana [nádí šodana] znamená čistenie nāḍi - energetických dráh a kanálov v tele. To je teda prvoradý benefit tejto série, no okrem toho dodáva ešte väčšiu rovnováhu, silu, kontrolu a pozornosť. Odstraňuje emočné bloky, preráža energetické dráhy, uvoľňuje funkciu čakier, silne detoxikuje hlavne pečeň, čoho prínosom je uvoľňovanie nervozity, nevyrovnanosti a stresu, ešte viac ako prvá séria posilňuje kardiovaskulárny, respiračný, lymfatický, tráviaci aj vylučovací systém, prispieva ešte silnejšej purifikácii organizmu.

Druhá séria je zložená zo sledu hlbokých záklonov, tiež hlbokých predklonov, balančných pozícií na rukách a na predlaktí, pozícií stimulujúcich rázne prúdenie a “strieľanie” energie telom, prerážanie (otváranie/aktivácia) aj pravého a ľavého energetického kanála (Ida a Pingala), centrálneho energetického kanála (Sushumna) - prebúdzanie energie kuṇḍalinī [kundalíní], hlbšie torzie s detoxifikačným a masážnym efektom na vnútorné orgány a chrbticu, pozície ešte väčmi pokorujúcich strach a stres...

3. Sthira Bhaga

Sthira Bhaga [stira baga] sa rovnako volajú tretia a štvrtá séria. Sthira v preklade znamená veľkolepý, ohromujúci, vznešený,... a bagha znamená pokoj, rovnováha,... Zatiaľ čo prvé dve série sú (vo svojich formách a prípadných modifikáciách) vhodné pre každého, tieto série sú určené pre naozaj pokročilých a hlavne dlhoročných praktikantov. Sú zložené z intenzívnych predklonov aj záklonov, rovnovážnych pozícií, pozícií do ktorých sa vstupuje zo stoja na hlave, rovnovážne pozície na rukách.

Sú to sekvencie vyžadujúce stále sa zdokonalujúcu silu, rovnováhu, lejzrovo presnú koncentráciu pozornosti (vysokú úroveň bdelej meditácie - vyžadujú aj prvé dve série). K energetickým kanálom sa pridáva stimulácia - práca so siedmou, korunnou čakrou. Štvrtá séria okrem spomínaného výrazne pracuje s pranou, kde sa opakovane v sérii v pozíciach energia prudko rozvíri a v zápätí nasleduje meditačný sed na jej absorbovanie.

Vinyasa -  spojenie pohybu a dychu

Je tu ešte jeden faktor, ktorý robí Aṡṭāṅga jogu práve tým čim je. Je to systém vinyāsy. Je to kľúč k celému systému tejto jogy a bez neho by nemohla existovať. Vinyāsa je dokonalé, precízne a presné spojenie pohybu a dychu. Je to doslova umenie, ktoré sa učí a buduje rokmi. Nie je to ľubovoľný pohyb medzi pozíciami. Vinyāsa je to iba vtedy, ak sa využíva príslušná energia nádychu alebo výdychu - schopnosť využívať posilňujúcu a zdvíhajúcu silu nádychu a relaxačnú, klesajúcu silu výdychu v prospech pohybu a prúdu energie.

Káždá pozícia v Aṡṭāṅga joge má svoju presne definovanú vinyāsu, spôsob, ako sa do pozície dostať a ako sa dostať z nej von - do ďalšej pozície. Pattabhi Jois popisoval systém vinyāsy ako girlandu, alebo ako náhrdelník. Je dlhý motúz a na ňom sú gorálky. Gorálky sú od začiatku až po koniec spojené motúzom. A tak je to aj v joge. Prvá pozícia s poslednou sú spojené vinyāsou.

Načo je však vinyāsa v joge dôležitá? Zo všetkého najprv treba povedať, že práve ona robí prax jogových pozícií (hlavne tých náročnejších) možnú, no hlavne bezpečnú. Je to spojenie dychu a pohybu - dych, prana, vzduch je to, čo poháňa a zapaľuje vnútorný oheň. Ten uvoľňuje telo, svaly, kĺby, aktivuje obehové systémy tela, aktivuje potenie (tavenie toxínov), ktoré vyplavuje nečistoty z tela. Až keď je telo zahriate (z vnútra samozrejme), je bezpečné robiť hlboké a účinné pozície bez zranenia.

Pattabhi Jois proces tavenia toxínov krásne prirovnával k taveniu zlata. Keď máte surovú hrudu zlata (“surové” telo), musíte ju najprv zohriať a roztopiť (vinyāsa). Keď zlato zovrie (efekt vinyāsy), nečistoty sa vyplavia na povrch (potenie). Nečistoty z povrchu zoberiete a zostane vám rýdze zlato (detoxikované telo). Navyše po praktizovaní viyāsy zostane telo silné a ohybné ako telo leva.

Asana, foto autor

Do pozícii sa tiež nevchádza ľubovoľne. Do niektorých sa vstupuje nádychom, do niektorých výdychom. Opačný dych - opačná energia môžu byť dôvodom zranenia. Ešte horšie je praktizovať pozíciu so zadržaným dychom. To je znovu iba návod na zranenie. Keď sa človek však pri joge zraní, nikdy tomu na vine nie je joga. Vždy je to praktikant sám čo si to zavinil.

Joga je nástroj. Nástroj či už k zvládaniu stresu, rehabilitácie, transformácie... A každý nástroj sa dá nesprávne a nebezpečne použiť. Tak ako joga môže prispieť k lepšiemu životu, tak nám aj kladivo môže pomôcť postaviť si dom. Ale keď si klepneme kladivom po prste, nie kladivo nesie vinu. To my sme ho tak použili. A tak je to aj s pozíciami v joge. Ľudia sa nimi občas zrania. Je to preto, lebo sa buď nezahriali, nesprávne dýchali, robili pozíciu na ktorú ich telo jednoducho nebolo pripravené - tlačili sa do pozície...

 

Prečo cvičiť jogu s vinyasou

Vinyāsa - každý jeden pohyb (súbor pohybov) - spôsob vstúpenia (vystúpenia) z pozície má vždy svoj nádych alebo výdych. Nikdy sa pri jogovej praxi dych nesmie zadržiavať. Dych je prana. Zadržaná - zastavená prana nemôže telom kolovať. A joga je o cirkulácii prany v tele. A keď prana koluje, prax je bezpečná. Už v textoch Yoga Korunta od Ṛṣi Vamana bola napísaná známa veta: “Vinā Vinyāsa-yogena āsanādāīn na kārayet.” [“Oh jogín, nerob jogu bez vinyāsy”]. Podľa Ṛṣi Vamana je to vinyāsa, spájanie dychu s pozíciami v nepretržitom rytme, čo vytvára tapa (teplo), ktoré spúšťa očistný proces v orgánoch a nervovom systéme, a poskytuje meditatívne podmienky. Bez nich by prax pozícií mohla byť nebezpečná, alebo v lepšom prípade bez efektu.

Iné, neoddeliteľné opodstatnenie vinysāsy je meditácia. Vinyāsa je meditácia. Celá Aṡṭāṅga joga je jedna veľká bdelá meditácia v pohybe. Tomuto sa však budem venovať tiež neskôr v samostatnom článku - meditácia.

Suma sumárum, “na oko” to môže vyzerať, že Aṡṭāṅga joga je naozaj zložená z krkolomných pozícií, pohybov poskokov dopredu a dozadu, hore a dole. Z vonku samozrejme vidno iba to fyzično a vyzerá to ako obyčajné spojenie sily, ohybnosti a nejakej výdrže. Jeden by sa opýtal, čo má toto s jogou, pretože sme zvyknutí si jogu predstavovať ako stabilný sed v pozíciách a v nich meditáciu. Sme zvyknutí sa na ňu pozerať iba pod týmto jedným uhlom. Pritom v Aṡṭāṅga joge sa odohráva o toľko viac...

Predchádzajúci článok: Ashtanga joga - za hranicou fyzickej praxe (časť 3.): Nijamy

Ďalší článok: Ashtanga joga - za hranicou fyzickej praxe (časť 5.): Pranajáma - kontrola dychu

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Pávek

Jaroslav Pávek E. R.Y.T (Experiended Yoga Teacher), člen Yoga Alliance USA a Yoga Alliance UK.

Jaro Pávek objavil jogu už ako dieťa. Počas svojich zahraničných pobytov sa začal venovať ashtanga joge, ktorej učiteľské techniky, filozofiu spolu s ajurvédou študoval v samotnom srdci tejto tradície v Indii, ako aj v iných zahraníčných destináciach na Hawaii, v Indonézii, Brazílii, Anglicku, Dánsku, Holandsku, a USA. Je držiteľom medzinárodných učiteľských certifikátov v objeme 900+ hodín, ktoré spĺňajú požiadavky na inštruktora podľa štandardov
medzinárodnej Yoga Alliance. Dnes je jogovou špičkou na Slovensku v oblasti aštanga jogy.

 

Webstránka: www.1yoga.sk
návrat hore