Joga a skolióza chrbtice – patria k sebe?

 

Skolióza je vychýlenie osi chrbtice z normálneho stavu. Je to akási trojrozmerná deformácia chrbtice, pretože odchýlenia je možné vidieť v troch smeroch – do strán, dopredu/dozadu, a aj samotnú rotáciu stavcov okolo vlastnej osi. Skolióza chrbtice sa prejavuje mnohými spôsobmi - okrem zakrivenia v hrudnej časti kompenzovanej vychýlením v driekovej časti, vyčnievajúcou lopatkou, ramenom na jednej strane vyššie, nerovnomerným vzrastom a podobne.joga a skolióza

Súčasná moderná medicína sa akosi nedokázala zjednotiť na tom, aké sú príčiny skoliózy. Obecne sa prikláňa k téze dedičnosti, porúch vývoja centrálneho nervového systému u batoliat, či pôrodnej traume. Isté percento skoliózy odvodzuje aj od jednostranného zaťaženia tela počas nášho života, čím sa vytvárajú nerovnomerné vzorce napätia v svalovom tonuse.

Dedičná skolióza môže vyzerať u detí či dospelých ozaj hrozivo. Môže mať formu nedostatočne vyvinutých, alebo do seba zrastených stavcov, ale aj kombináciu oboch. Na druhej strane, skolióza získaná nerovnomerným zaťažovaním tela je vyvolaná tuhnutím posturálnych svalov a ochabovaním fázických svalov chrbta, hrudníka a brucha. Obavou ostáva predovšetkým negatívne pôsobenie na medzistavcové platničky. Zatuhnutie v hornej časti chrbta sa automaticky premieta do oblasti panvy i pohlavných orgánov, ktoré sú zdrojom vitality človeka.

Existujú cvičenia navrhnuté modernou medicínou na rehabilitáciu skoliózy – každý, kto touto diagnózou trpí, sa s nimi skôr či neskôr stretne. Mnohým iste pomáhajú znášať dôsledky asymetrickej chrbtice. V dnešnej dobe rastie i terapeutický význam jogy ako uceleného a tisícky rokov starého systému cvičení, ktoré pracujú s konceptom telo-myseľ-duša, a tým dostávajú človeka do CELKOVEJ rovnováhy.

I v rámci jogy existuje veľa obmedzení, s ktorými sa človek so skoliózou pri jej objavovaní stretne. Je však mnoho, čo joga skoliotikovi môže ponúknuť na jeho ceste za lepším životom – a odkryje mu pritom nové súvislosti.

Skolióza a joga – cesta poznania seba samého

Po fyziologickej stránke joga umožňuje postupne narovnávať a predlžovať chrbticu, stabilizovať telo posilňovaním svalov a šliach, no najmä zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu skoliózy. V zmysle celistvého prístupu jogy jej výhodou v tomto smere je to, že človeku ponúkne cestu, na ktorej sa môže učiť vnímať svoje telo, sledovať odozvy toho, čo robí, na čo myslí a začať uvažovať o sebe samom. Tým terapia začína.

Vnímavý človek totiž začne skôr či neskôr chápať, že pôvod mnohých závažných ochorení je treba hľadať v mysli a v skutočnosti, že sa nedokážeme ubrániť stresu, alebo máme neustále nejaké očakávania. Ak sa naše očakávania nenaplnia, vychýlime sa z rovnováhy a to začne v podkôrových oblastiach mozgu spúšťať biochemické reakcie, ktoré sa prejavia zmenami v telesnom tonuse. Telesný tonus je úzko spätý s držaním tela, a tak sa zmeny odrazia v mnohých vnútorných i vonkajších prejavoch pohybového aparátu.Skolióza versus zdravá chrbtica

Ochabovanie svalov jednej strany tela a tuhnutie svalov iných má okrem jednostranného zaťažovania tela i psychickú príčinu – snaženie sa o veci menej podstatné, a naopak, ignorovanie niečoho dôležitého. To vedie k preťaženiu jednej skupiny svalov, a úplnému vypusteniu iných.

Skolióza chrbtice je prítomná už vo vazivových membránách v najútlejšom veku – vrátane novorodeniat (aj keď reálne bola doteraz rozpoznávaná často až okolo 10. roku života). Z pohľadu jogy je však skolióza u malých detí odrazom vývoja života v predchádzajúcich inkarnáciách.

Skolióza je akési vybočenie z cesty. Často je zaujímavý aj smer odchýlenia – či je pretočenie na ženskú (ľavú), či mužskú (pravú stranu) – to býva častejšie. Vychýlenie doprava posilňuje mužskú stranu rozumu (kontrolujeme a plánujeme bez ohľadu na možnosti), zatiaľ čo pri vychýlení doľava žensky pitveme problém a nakladáme si viac starostí, než sme schopní zvládnuť. Z toho sme unavení, vyčerpaní, a bojíme sa života… Toto vybočenie z rovnováhy postihuje v rámci jogového konceptu telo-myseľ-duša aj emočnú oblasť - niečomu sa v živote vyhýbame, dištancujeme sa od toho, alebo sa čohosi bojíme.

Skrz jogu si človek dokáže postupne pripustiť obavu, a uvedomiť si, že je potreba nechať niekedy veci plynúť - naučí sa ich brať také, aké sú. Prestáva byť konateľom - kartou, a stane sa viac divákom - drastou. V tej chvíli je možné zažiť uvoľnenie, a človek sa začne pozvoľna narovnávať.

Cesta k dokonalosti je dlhá a môže trvať niekoľko životov, kým sa k nej človek dopracuje. Žiadna námaha však nevyjde nazmar. Silu, ktorú nadobúdame a vzťahy, ktoré vytvárame nezomrú – stanú sa východzím bodom pre ďalší vývoj. Bhagavadgíta

Skolióza a liečba - rovnováha v tele i duši

Joga teda ponúka celostné – tzv. holistické riešenie. Poskytuje systém cvičení, ktorými je možné zjemniť skoliózu a jej dôsledky vo fyzickom tele a zabrániť jej ďalšiemu postupu. Skrz tréning sebauvedomenia si a prácu na sebe samom dokáže dosiahnuť zmenu nášho myslenia, vnímania i konania.

Nie každý typ skoliózy je však možné zmenou vlastných vzorcov správania vyriešiť – rozsah degenerácie môže byť niekedy ozaj závažný. Karmu z minulých životov si musíme vyčerpať – tento princíp platí pre každého. Je možné si však život v asymetrickom tele uľahčiť – pomocou cvičení i zmeny zaužívaných vzorcov myslenia a správania má čiastočná korekcia veľkú šancu na úspech. I moderná medicína vie pomôcť - rôznymi pomôckami, korzetmi a v ťažkých prípadoch operáciou, čím skvalitní život tých, ktorí v „zázračné“ pôsobenie jogy nemôžu dúfať...

Patandžaliho jogasútrach (prvom ucelenom diele o joge) sa píše: „Prekážky, ktoré nám bránia vo vývoji je treba odstrániť protichodným činom.“ Nájsť spojenie a rovnováhu v asymetrii vyžaduje teda všímať si, ktorá strana tela je dominantnejšia pri bežných činnostiach počas dňa, a vedome zapáj
ať tú stranu, ruku, nohu, stranu tváre, oko, ktoré počas danej činnosti nepracuje.

Nájdenie rovnováhy však nie je len o budovaní symetrie vo fyzickom tele. Je to v prvom rade o rovnováhe v myšlienkach – rovnováha medzi tým, čo robíme, na čo myslíme a čo hovoríme. Znamená to SEBASLEDOVANIE – počas dňa pozorujeme svoje konanie, myslenie i slová, pritom nič nehodnotíme. Zároveň vnímame, kedy sa táto rovnováha narúša – ak zažijeme niečo negatívne, ako na to zareaguje naše telo? Vyhŕbime sa viac? Aké sú prejavy myšlienok v našom tele?

Takéto myšlienky vyvolávajú energetické zmeny v tele, spôsobujúce mikroreakcie a ďalšie disbalancie. Joga ukazuje cestu, ako sa s týmito reakciami vysporiadať – podobne, ako hľadáte symetriu pre fyzické telo skrz výber nedominantnej strany, volíte si aj pozitívne myšlienky miesto tých negatívnych.

 

Pár myšlienok na záver

Nie každý je tak ďaleko, aby tomu chcel rozumieť. Taktiež nie každý lektor jogy je pripravený pracovať so skoliotikmi v tomto duchu. Je však dobré, ak si aspoň uvedomí, že človek so skoliózou cvičí mnohé pozície inak, ako zdravý človek. Po fyzickej stránke ich môže cvičiť správne, byť správne zrovnaný - aj tak bude v ásane vyzerať inak.

Svojím prežívaním ovplyvňujeme svoje myslenie, svojím myslením svoje konanie, a svojim konaním svoj život. Joga ponúka cestu k zdraviu cez prácu s fyzickým telom, psychikou i pochopením súvislostí v našom vnútri. Ten, kto je schopný si tieto súvislosti pripustiť a uvedomí si, že každá závažná choroba (i skolióza) znamená šancu dozvedieť sa o sebe niečo, čo nás môže posunúť ďalej, bude mať otázku života v asymetrickom tele prakticky vyriešenú. Bude vedieť, čo má robiť, a ako na sebe pracovať. A tým prevezme plnú zodpovednosť za svoje zdravie i život.

Inšpirácia: MUDr. Iveta Špatenková, Na ceste za zdravím hľadajme nové súvislosti, ENERGY Spravodajca, osobná konzultácia s I. Knaislovou, knaislovi.webnode.cz

  * * *

Hľadáte ďalšiu inšpiráciu? Nájdete ich v týchto zaujímavých knižkách:

Deepak Chopra: Perfektní zdraví                                                 Iyengar - Yoga: The Path To Holistic Health

           Deepak Chopra: Perfektní zdraví              B.K.S. Iyengar: Yoga - The Path To Holistic Health

 

 

 

 

 

 

 

návrat hore