Ochrana súkromia

Napísal: Denisa Veselská.

Tieto internetové stránky uchovávajú všetky vaše údaje ako dôverné. Vaše údaje nebudú zdieľané so žiadnou treťou stranou.

Táto časť o ochrane údajov bola vytvorená pre Jogaprezdravie.sk, aby sme preukázali náš pevný záväzok voči ochrane vášho súkromia a vašich údajov. Nasledujúce prehlásenie obsahuje informácie týkajúce sa zberu a narábania s údajmi na týchto stránkach.

Automaticky zaznamenané údaje

Tieto internetové stránky môžu zaznamenať vašu IP adresu kvôli diagnostike problémov s internetovým serverom a kvôli administrácii stránok. Tieto informácie sú primárne používané na monitorovanie návštevnosti a bezpečnosti. 

Cookies

Tieto stránky môžu využívať cookies na sledovanie informácií o návštevníkoch. Tieto informácie zahŕňajú dátum/dĺžku návštev, navštívené stránky a objednané produkty.

Externé odkazy

Tieto internetové stránky obsahujú odkazy na iné stránky. Jogaprezdravie.sk nezodpovedá za obsah týchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy na základe prístupu k týmto stránkam. Uvedenie takýchto odkazov na týchto stránkach, nevyhnutne neznamená, že Jogaprezdravie.sk tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje. Jogaprezdravie.sk, ani jej majiteľ nie jú zodpovední za pravidlá ochrany súkromia týchto externých odkazov.

Nástenky s odkazmi

Tieto stránky môžu sprístupňovať návštevníkom kontaktné formuláre, nástenky s odkazmi a fóra. Akékoľvek osobné údaje, ktoré návštevník tejto stránky poskytne vyplnením formulára alebo iným spôsobom na týchto stránkach, týmto dáva súhlas ku spracovaniu týchto údajov. Majte na pamäti, že akékoľvek informácie uverejnené prostredníctvom týchto foriem sa stávajú verejne prístupnými informáciami, preto mali by ste byť opatrní pri zdieľaní svojich osobných údajov.