Zuzana Dankulincová

Mgr. Zuzana Dankulincová PhD. ukončila v roku 2006 magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte, Prešovskej univerzity v Prešove. Následne úspešne absolvovala doktorandské štúdium v odbore sociálnej medicíny na Lekárskej fakulte, Univerzity v Groningene v Holandsku v roku 2010. V súčasnosti pôsobí na Oddelení psychológie zdravia, Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde sa venuje výučbe Psychológie zdravia a Vývinovej psychológie. Okrem toho pokračuje v skúmaní rozhodujúcich faktorov zdravia, a so zdravím súvisiaceho správania sa adolescentov a dospelých.

V rokoch 2007/2008 získala certifikované vzdelanie v relaxačnej a symbolickej psychoterapii pod záštitou Inštitútu pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii. Pravidelne cvičí jogu.

URL webstránky:
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála