Svet potrebuje mandaly

 

Mandaly vyjadrujú jednoduchú pravdu, že v každom kruhu, tak ako v duši človeka, je stred. Tento stred je živý a silný, má veľkú príťažlivosť. Byť v strede znamená o všetkom vedieť, vnímať všetko okolo seba rovnocenne, mať ku všetkému rovnako blízko.

Mandalové umelecké formy nájdeme v rôznych kultúrach po celom svete. Kruh je zázračná geometrická forma, ktorá odjakživa priťahovala človeka, takže sa niet čo čudovať, že ho každá civilizácia nejakým spôsobom využila vo svojom živote. Pritom všetky kruhové formy boli v staroveku i stredoveku používané s úctou. Vyjadrovali väčšinou duchovné témy... Do stredu kruhových foriem sa často umiestňovali slnečné symboly, rôzne božstvá, Anjeli, Svätci, Boh, Absolútno, Vesmír, Človek...

Všetky mandaly majú jedno spoločné. Vždy vyjadrujú odvekú túžbu človeka byť súčasťou posvätného priestoru alebo sa k nemu aspoň priblížiť.

Čo je mandala

tibetská mandalaMandala je obraz, ktorý kreslíme alebo maľujeme do kruhu. Samotné slovo MANDALA sa zrodilo v Himalájach medzi Čínou a Indiou - kedysi tu existovala veľká ríša, ktorá sa volala Tibet. V tomto prosperujúcom období tu vzniklo veľa budhistických kláštorov, v ktorých sa mohli ľudia slobodne venovať duchovnému životu. Odtiaľ pochádzajú aj stredoveké rituálne mandaly maľované na koži. (pozn. JPZ: slovo mandala sa objavuje aj v sanskrite, jazyku starovekej Indie, ako aj vo védach).

Zvyčajne sa do stredu mandaly umiestňuje nejaký dôležitý symbol (srdiečko, kvietok, štvorlístok, krížik, bodka, slniečko, hviezdička, anjelik a mnoho iných). Stred mandaly má najväčšiu príťažlivosť, preto dodáva zobrazenému symbolu aj veľa sily. Okolo stredu v kruhových formách sa často opakujú rôzne ozdoby, ornamenty a geometrické formy. Výzdobu obvodových kružníc môžu tvoriť aj rastlinné a zvieracie motívy alebo ľudské postavy. Niekedy sú do týchto kruhových obrazov zapísané aj slová.

Takýto vyzdobený okrúhly obraz má veľkú vnútornú silu a dokáže na človeka silno zapôsobiť - po duchovnej i zdravotnej stránke. Preto je dôležité, aby sa mandaly vždy tvorili s láskou.

V súčasnosti sa slovo MANDALA používa v dvoch významoch:

  1. Jeden význam sa týka označenia všetkých umeleckých foriem, ktoré majú tvar kruhu. Takýchto foriem je na celom svete veľmi veľa aBudhistická mandala mnohé boli vytvorené v dávnych dobách. Dá sa povedať, že každá kultúra mala svoje mandalové formy. Poznáme indiánske, kresťanské, antické, egyptské, keltské, alchymistické, dokonca i vedecké mandaly. Jeden z prvých vedcov - všestranný umelec, architekt, vynálezca, bohém svojej doby – Leonardo da Vinci sa o mandalové formy zaujímal celý život. Pomocou kruhového pohybu skonštruoval komplikované mechanické stroje, v architektúre ho fascinovali stavby s kruhovým pôdorysom – tzv. ideálny dom.
  2. Druhý význam slova MANDALA sa viaže na označenie tibetských budhistických obrazov, ktoré sú sypané z farebných pieskov. Budhistickí mnísi ich tvoria vrámci svojho náboženského rituálu. V strede takejto pieskovej mandaly býva zvyčajne zobrazené nejaké božstvo. Pieskový obraz tvoria mnísi spoločne aj niekoľko dní. Na záver sa mandala z piesku zmetie zo stola a vysype do rieky - znamená to uvedomenie si faktu, že všetko je pominuteľné.

V indiánskej kultúre bola mandala veľmi dôležitá. Odpradávna sa používala na zasvätenie do tajomstiev ľudskej duše a prírody. Pomocou mandaly, očistenia sa a pôstu vedeli šamani liečiť choroby, cestovať do ríše snov alebo predpovedať budúcnosť.

Dokonca aj ľudová kultúra slovanských krajín je nesmierne bohatá na mandalové formy, či už sú to maľované taniere, kroje a výšivky, predmety dennej potreby alebo symboly. Slovanské národy sa právom považujú za krajiny s najbohatším folklórom na svete.

Existujú aj tzv. psychologické mandaly - Carl Gustav Jung objavil liečivú schopnosť okrúhlych obrazov a stal sa prvým propagátorom slova “mandala” v Európe. Zistil totiž, že keď jeho pacienti namaľovali sériu okrúhlych obrazov – mandál (stretol sa s nim prvýkrát v Tibete), tak sa im zlepšil zdravotný stav. V týchto tajomných obrazoch nevedomky vyjadrili to, čo ich trápi – a keďže si svoju duševnú bolesť mohli cez svoje vlastné namaľované obrazy lepšie uvedomiť, tým sa dokázali aj uzdraviť.

antická mandala alchymistická mandala indiánska mandala keltská mandala  slovanská mandala

Indické mandaly

Indická kultúra je prastará. Rovnako aj mandaly, ktoré prirodzene patria k náboženskému životu hinduistov. Indická mandala má špeciálne pomenovanie - Jantra. Zo všetkých sa považuje za najsilnejšiu šrí jantra. Tieto posvätné obrazy slúžia na uctievanie rôznych božských aspektov, majú schopnosť uzdravovať, pomáhať a ochraňovať. Indické mandaly pomáhajú hinduistom prehlbovať náboženský zážitok a skoncentrovať sa do vnútra duše.

Veľmi dôležitým sprievodným prvkom jantry je mantra - slovná posvätná formulka. Obraz sa tak spája s opakovaným zvukom slova a získava na sile.

Mandala je kozmogram Vesmíruindická mandala

Medzi posledné zaujímavé objavy vo fyzike patrí napríklad nájdenie paralely medzi podstatou Einsteinovej teórie relativity svetla a tibetskou mandalou. Helmut Hansen na základe vedeckých výpočtov vyslovil predpoklad, že v tibetskej mandale je výtvarne a geometricky vyjadrený univerzálny model Vesmíru so svojim viditeľným aj neviditeľným spektrom energií, dokonca, že v sebe ukrýva aj poznanie nadsvetelných rýchlostí, ktoré ešte len budú objavené. Potvrdilo sa tak vlastne to, čo zasvätení budhisti o mandale vedeli už dávno.

Mandala je skutočne univerzálny fenomén. Prijíma ju náboženstvo i veda.

Zistil som, že mandala je aktívny prostriedok, ktorý vnáša do priestoru svetlo a harmóniu, dokáže nenápadne formovať a usmerňovať myšlienkové pole človeka podľa toho, ako ju naprogramuje. Pre nezasväteného človeka je mandala len obyčajný obraz, ktorý akceptuje ako normálnu výzdobu interiéru, pre človeka znalého je to vzácny harmonizačný prostriedok, s ktorým môže vstúpiť aj do intímneho vzťahu.

Verím v mandalu

Zo začiatku som si aj ja kupoval špeciálne dekoratívne predmety z ezoterických obchodíkov. Niektoré mi prirástli k srdcu a dodnes sú stálou výbavou môjho životného priestoru. Obdivujem čínskych drakov, brúsené kryštálové guľôčky s dúhovým efektom a jemné zvonkohry. Milujem polodrahokamy (fluorit, krištáľ, ametyst) a tri čínske mince mám v peňaženke, v aute, aj na kľučke vstupných dverí.

Škoda len, že nepoznám osobne tvorcu týchto krásnych artefaktov. Bol to starý Číňan alebo pekná mladá Vietnamka? Bol smutný, utrápený alebo veselý a vedel hovoriť vtipy? Vyrábala tie veci s Láskou alebo to robila iba pre peniaze? A vytvoril to vôbec človek? Nebola to náhodou nejaká plnoautomatizovaná linka? Kvôli týmto pochybnostiam by sa mali všetky harmonizačné prostriedky pred prvým použitím očistiť soľou (ohňom, dymom) alebo studenou tečúcou vodou. Posvätné živly majú totiž schopnosť očMandaly podľa Ľ. Slejzákaistiť predmet od pamäťovej stopy.

Skutočné uspokojenie a nadšenie pre harmonizačné predmety som našiel až vtedy, keď som si ich začal vyrábať sám. Mojou celoživotnou láskou sa stali mandaly. Možno je to tým, že sa v nich dá stále niečo nové objaviť, možno tým, že sa do nich dajú vkladať pocity a myšlienky, ktoré potom vyžarujú do priestoru.

Ženie ma túžba namaľovať takú mandalu, ktorá mi prinesie veľké bohatstvo, zážitok nebeského pokoja a hlbokej lásky. Mandalu, ktorej sa dotkne Absolútno alebo aspoň jeden skutočný Anjel. Mandalu, v ktorej sa otvorím veľkému pochopeniu... Takto sa motivujem predtým, ako sa pustím do maľovania. Treba sa správne nabudiť a veriť si!

Potom to už ide samo... prilietajú vnuknutia, svet navôkol sa zastaví a vy cítite akoby vás niekto viedol. Túto povznesenú energiu pocítia všetci, ktorí sa v budúcnosti s vytvorenou mandalou stretnú. To je tá vzácna chvíľa, kedy autor vkladá do umeleckého diela svoju dušu. Je to čas, kedy do nej vstupuje zvláštne svetlo, ktoré sa potom rozleje do priestoru medzi ostatné živé bytosti...

 

* * * 

Zaujali vás mandaly?

Ďalšie zaujímavé informácie nájdete v týchto knižkách:

          Helmut Hansen - Mandala                           R. Dahlke - Mandaly světa                              M. Gauding - Mandaly od A do Z                                 C.G. Jung - Mandaly: Obrazy z nevědomí    

H. Hansen: Mandala        R. Dahlke: Mandaly světa       M. Gauding: Mandaly od A do Z      C.G. Jung: Mandaly-Obrazy z nevědomí

 * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Slejzák

Mgr. Ľubomír Slejzák sa venuje výskumu mandalových foriem, ich účinku na ľudskú psychiku a priestor.

Vyštudoval odbor slovenský jazyk - výtvarná výchova na Univerzite P.J. Šafárika v Prešove. Má za sebou učiteľskú prax na ZŠ a SŠ, ako aj na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity na Katedre slovenského jazyka. Päť rokov sa intenzívne venoval šperkárskemu umeniu.

Od roku 2004 sa profesijne venuje čínskemu harmonizačnému umeniu feng šuej, dizajnu a umeleckej maliarskej výzdobe interérov. Od roku 2009 o tomto umení aj prednáša na Univerzite tretieho veku v Poprade.

Prednáša a vedie intenzívne kurzy maľovana mandál po celom Slovensku, kde prezentuje inovatívne spôsoby tvorenia mandál, ktoré človeka očisťujú a liečia. Vytvoril originálny systém tvorby mandál podľa starej čínskej filozofie 5 prvkov -  podľa dátumu narodenia dokáže vytvoriť účinný individuálny energetický obraz. Spolu s manželkou Danou už vytvoril viac než 1500 osobných mandál, mnohé z nich za hranicami Slovenska i kontinentu.

Je autorom najväčšej maľovanej slovenskej mandaly, ktorú vytvoril spolu s deťmi v roku 2011 vo svojom súčasnom bydlisku v Spišskom Hrhove.

Webstránky: www.mandala-fengshui.eu, www.mandalafortheworld.com

návrat hore