Píšte pre Joga pre zdravie

Napísal: Denisa Veselská.

Zdieľanie informácií je dôležité – vzájomným odovzdávaním si znalostí a informácií umožňujeme rásť iným i sebe. Preto Joga pre zdravie podporuje autorské články iných, ktoré môžu priniesť cenné vedomosti mnohým ľuďom a jogovým nadšencom. Prispejte k celkovej osvete jogy a šíreniu kvalitných informáciám z tejto oblasti!

Na stránkach Joga pre zdravie radi poskytneme platformu jogovým skupinám, komunitám i jednotlivcom na propagáciu ich činnosti, alebo jednoducho ako spôsob vyjadrenia vášho vzťahu k joge.

Jediné, čo žiadame je, aby váš článok bol originálny, inde nepublikovaný a ľahko čitateľný pre ostatných. 

Nezabudnite uviesť krátke prestavenie sa (do 120 slov) a odkazom na Vaše osobné stránky, blog, Facebook, Twitter, Google+ alebo iný profil – prepojíme ho s vašim článkom.

Vďaka! 

D.V./ Joga pre zdravie