Právne oznámenie

Napísal: Denisa Veselská.

Podmienky použitia

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie článkov a informácií, ktoré sú na stránkach Jogaprezdravie.sk zdarma, je povolené iba za podmienky uvedenia odkazu na stránky Jogaprezdravie.sk za každým skopírovaným článkom, alebo jeho časťou.

Prehlásenie

Internetové stránky Jogaprezdravie.sk vyvíjajú maximálne úsilie v snahe dosiahnuť plnej použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu týchto stránok. Nenesú však zodpovednosť za následné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nedostupnosti týchto stránok alebo nesprávnym využitím či zneužitím akejkoľvek informácie z týchto stránok.

Účelom týchto internetových stránok je poskytnúť edukatívne informácie o témach týkajúcich sa jogy a zdravia. Tieto stránky môžu ďalej obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym zdravotným rizikám, chorobám, lekárskym postupom a kondičným podmienkam. Tieto informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných a kondičných problémov.
 
Prekonzultujte vhodnosť akéhokoľvek postupu, alebo použitie akéhokoľvek produktu zmieňovaného na týchto stránkach so svojím praktickým alebo odborným lekárom. Vy sami nesiete úplnú zodpovednosť za to, ako s týmito informáciami naložíte.
 
Niektoré z tvrdení na týchto stránkach neboli klinicky preukázané, alebo vyhodnotené.

Aj keď prevádzkovateľ stránok Jogaprezdravie.sk môže z času na čas sledovať, alebo kontrolovať dikusie, odkazy atď. uverejňované na týchto stránkach striktne odmieta akékoľvek záväzky a povinnosti v tomto smere. Prevádzkovateľ týchto stránok zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek materiálov poskytnutých užívateľmi v rámci dikusií, odkazov atď. Prevádzkovateľ týchto stránok si zároveň vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz alebo komentár, alebo jeho časť, poskytnutý v rámci týchto stránok.

Na týchto stránkach je zakázané uverejňovať alebo zasielať akékoľvek nezákonné alebo neetické materiály.

Pokiaľ nechcete byť viazaní vyššie uvedeným, nesmiete používať stránky Jogaprezdravie.sk.