Seriál o štýloch jogy - Ashtanga joga (časť 1.)

 

Ashtanga joga: Za hranicou fyzickej praxe (časť 1.)

Yogaḥ-cittavṛtti-nirodahaḥ. Joga je zastavenie pohybov mysle. Takto popisuje jogu dielo Yoga Sūtra od Patanjaliho, a dodnes je to podľa mňa najpresnejšia definícia jogy. Samozrejme, slovo “Yoga” poznáme všetci ako “spojenie” a je to myslené ako spojenie tela, mysle a duše. Definícii je však mnoho, ale vyberiem ešte jednu, rovnako výstižnú. Joga je pohyb z jedného bodu do druhého, vyššieho. Transformácia.

Príbeh o pôvode jogy

Pôvod jogy nie je úplne doslova v Indii ako si veľa ľudí myslí. Prvé zmienky o nej pochádzajú od starovekej civilizácie, ktorá žila v údolí rieky Indus a dnes už vyschnutej rieky Sarasvatī (územie dnešného Pakistanu a z časti Iránu, Afganistanu a Indie). Najstaršie dochovalé zmienky o tejto civilizácií pochádzajú z obdobia okolo rokou 6000 p.n.l. (niektoré zdroje uvádzajú aj oveľa viac), no jej rozkvet bol okolo roku 3000 p.n.l. a neskôr. Zanechala po sebe impozantné ruiny svojich miest, a kopu rytín v kameňoch medzi ktorými sa našli aj rytiny jogových pozícií.

Po tom, čo rieka Sarasvatī vyschla a život celej civilizácie už v údolí nebol naďalej možný, začala sa postupne sťahovať na územie dnešného Tibetu a Indie. Svoje učenia “vedy” o joge si vzali zo sebou. Tak sa joga začala vyvíjať samostatne v oboch oblastiach. I keď sú oba smery veľmi podobné. V Indii sa uberala joga skôr cestou meditácie a učenia - predávania učenia spôsobom demonštrácie - predvádzania a zároveň slovného vysvetlenia jogy učiteľa svojim žiakom. V Tibete však išlo okrem meditácie navyše o prácu s mysľou a energiou (“ciele” neviditeľné inými) v spojení s výraznými očistnými a energizujúcimi telesnými cvičeniami - praxou āsan a taktiež ako v Indii aj dýchacími technikami.

Tibetské línie jogy sa tisícročia odovzdávali striktne formou Parampara - líniovou tradíciou z učiteľa na žiaka (tiež zaužívané v niektorých tradičných školách v Indii), no tu učitelia jogovú prax svojim žiakom nedemonštrovali, ale učili ju výhradne slovne a rukami (povedzme to laicky, svojimi rukami “poskladali” žiakov do pozícií aby získali empirický vnem jogovej praxe). Výsledkom malo byť tiež dosahovanie mentálnych síl a cieľov. Mentálna i fyzická tranformácia. Sú známe prípady, kde tieto schopnosti označuje dnešná veda za paranormálne (paranormálne efekty jogy “siddhi” sú popisované aj v diele Yoga Sūtra). Jedným z dnes najznámejších príkladov je učenie Tummo, kde si praktikanti dokážu len pomocou mysle v stave meditácie zvyšovať telesnú teplotu.

PRE ZAUJÍMAVOSŤ: Výsledky niektorých meditačných a jogových praktík a transformácie sa dajú dnes vysvetliť pomerne novým vedným odborom - kvantovou fyzikou. Predkom tejto vedy bola alchýmia - veda o transformácii, ktorá bola podkladom takzvanej starovekej “mágie”... A naopak poznatkami o transformácii z pohľadu alchýmie sa dá vysvetliť/načrtnúť proces transformácie pomocou jogových umení. Kvantová fyzika sa okrem iného zapodieva sile myšlienok, tokoch energie, pôsobení svetla, vibrácií, zvukových frekvencií a pod. na ľudský organizmus a myseľ.

Pramene ashtanga jogy

Za najznámejšie indické školy jogy sú dnes pravdepodobne považované takzvaná Hatha joga, Sivananda joga a podobne. Tibetské školy jogy sa držali a naďalej sa držia často v tajnosti a stále sa učia výhradne z učiteľa na žiaka. Nepíšu sa o nich knihy ani žiadne všeobecné zmienky o ich technikách. Existujú často iba v pamätiach učiteľov, prípadne zapísané sanskritom v starovekých spisoch a sú odovzdávané ako “poklad” od učiteľa žiakovi.

Pred čínskou inváziou do Tibetu boli tibetské jogy určené pre mníchov žijúcich v jaskyniach a každý z nich majstroval viac ako iba jednému umeniu jogy. Číňania však veľa tibetských obyvateľov spolu s mníchmi vyzabíjali alebo uväznili. Tým sa žiaľ niektoré staré systémy stratili do nenávratna.Ashtanga joga - série

Nebolo to tak dávno, niečo po roku 1900, kedy sa jeden z týchto systémov hatha jogy naučil a z Tibetu vyniesol do Indie Sri T. Krishnamacharya. Naučil sa ho spolu s inými technikami po niekoľkých rokoch štúdia v jaskyni na úpätí hory Kaliash od guru Yogashwera Rama Mohan Brahmachari. A práve on dostal so svojím praktickým učením aj legendárny, tisíce rokov starý textový dokument písaný v sanskrite na zviazaných banánových listoch - Yoga Korunta. Tento dokument ešte roky študoval, prepisoval a podľa neho praktizoval a učil (okrem iných techník).

Toto učenie nazval podľa iného starovekého diela - Yoga Sūtra. Dal mu meno Aṡṭāṅga yoga [Aštanga joga]. Nazval tento systém preto podľa tohto spisu, pretože obe diala, aj Yoga Korunta aj Yoga Sūtra, popisujú jeden a ten istý systém transformácie tela, mysle a ducha za pomoci jogy.

Túto tradíciu jogovej praxe a filozofie učil svojho žiaka Sri K. Pattabhi Joisa, ktorý ju ďalej učil svojich žiakov. Je to práve meno Pattabhi Jois, a.k.a. Guruji, ktoré je spájané s Aṡṭāṅga jogou. On založil v Indii v meste Mysore svoju školu “Ashtanga Yoga Research Institute”. Keďže Guruji založil prvé oficiálne miesto kde sa tento systém jogy učil, bolo a stále mu je pripisovaný pôvod tohto štýlu jogy, aj keď celý život zdôrazňoval, že on učí iba to, čo ho naučil jeho učiteľ.

Yoga Korunta a Yoga Sutra

Spomínal som dve, z pohľadu Aṡṭāṅga jogy historicky významné písomné zdroje - Yoga Korunta a Yoga Sūtra. Yoga Korunta bolo dielo, ktoré napísal Ṛṣi Vāmana, ktoré je odhadované na vek cca 5000 rokov a po tieto dlhé stáročia sa mal odovzdávať z generácie na generáciu. Tento spis popisoval systém sérií - sekvencií āsan a princípov ich praktizovania. Mal ho zdediť Sri T. Krishnamacharya pri odchode z Tibetu.

Po rokoch štúdia, výrazne inom klimatickom podnebí a ďaľšých vplyvov sa toto pôvodné dielo malo znehodnotiť a preto je dnes považované skôr za legendu. Jeho obsah však ďalej žije v učení Aṡṭāṅga jogy. Či naozaj existoval alebo nie, efekt tejto jogovej praxe je tak silný a zjavný, že je vlastne jedno, či je starý alebo nie. Je však tak komplexný a premyslený, že asi ťažko by ho bol niekto schopný vymyslieť za jednu alebo dve generácie.

Druhé dielo je Yoga Sūtra (a.k.a. Patanjala Yoga Darśana) od Ṛṣi Patanjaliho (400 až 200 p.n.l.), ktorý síce obsah svojho diela nevymyslel, ale ako prvý ho napísal v slovách. Dovtedy sa Sūtry odovzdávali iba slovne. Popísal celý proces pôsobenia jogy a jej zložiek na človeka, jeho telo, no hlavne myseľ a následnú transformáciu. Popísal osem (aṡṭau [aštó]) bodov/krkov/končatín/stupňov (āṅga [anga]) jogy. Podľa nich dostala svoje meno aj Aṡṭāṅga joga, pretože vo svojej praxi, metóde všetky tieto zložky rovnomerne vždy využíva.

Ashtanga joga: smer západPropagátori štýlu aštanga joga

Prví západní cestovatelia sa od Guruji-ho túto metódu jogy naučili v 70.-tych rokoch minulého storočia. Odvtedy sa raketovou rýchlosťou rozletela do celého sveta. Za tak krátku dobu sa rozniesla na veľké územie, no daňou za túto rýchlosť je obrovské nepochopenie tejto tradície. Jej miešanie s inými systémami jogy a teda úplne zničenie jej konceptu a ozajstných benefitov, misinerpretácia jej filozofie, techniky a metódy, no čo horšie, je považovaná za niečo, čím rozhodne nie je.

Je to možno zarážajúce, ale nájsť Aṡṭāṅga jogu učenú v jej pravej a tradičnej forme je dnes unikát. Dovolím si tak tvrdiť preto, lebo moja učiteľka, Nancy Gilgoff, bola “TÁ” prvá zápaná žena, prvá dáma, ktorá bola tento systém jogovej praxe naučená od Gurujiho v jeho pravej a ničím nepoškvrnenej forme. Keďže Guruji vtedy nevedel ani slovo po anglicky, neboli knihy na túto tému, YouTube ani internet, celú túto techniku ju naučil doslova vlastnými rukami.

Tým jej umožnil pochopiť tento systém taký aký má byť - nekonečná technika brúsiaca vedomie a poznanie do najvyššieho lesku, systém dokonalej meditácie, systém práce s tokmi energie (prany) v tele a tiež fyzická prax s neuveriteľnými benefitmi na telo. Systém, ktorý prináša ozajstnú rovnováhu mysle, duše a tela v “jednom balení”.

Pred tým, ako Guruji odišiel na onen svet sa ho Nancy spýtala, ako má jogu učiť ona. Odpovedal jej, že má učiť presne tak, ako to učil on ju. A tak to aj učí. A tak to učím aj ja. A samozrejme sa ju stále od nej učím. Preto mi dovoľte popísať Vám Aṡṭāṅga jogu takú, aká je v hĺbke svojej tradície a poukázať na smer, ako by mala byť chápaná.

Mýtus o názve Ashtanga yoga 

Skôr ako začnem popisovať čokoľvek iné, chcem pripomenúť iba jeden fakt, ktorý sa týka vyslovene mena tohto systému. Volá sa Aṡṭāṅga yoga, môžete ho nájsť napísaný vo formách Astanga yoga, Ashtnaga yoga, Asthanga yoga, ale podľa tradície neexistuje nič, čo sa volá “Ashtanga Vinyāsa Yoga”. Je to čisto Ashtanga yoga. Aj keď vinyāsa je absolútne kľúčová pre tento systém jogy, nie je súčasťou jej názvu.

Neexistuje žiadna odnož Aṡṭāṅga jogy, ktorá by tento prvok v názve používala. Táto metóda jogy je jedna - je to súbor praxe, pravidiel, sekvencií a disciplíny. Nie je nič medzi. Pokiaľ sa niekto rozhodne akokoľvek pravidlá tohto systému pozmeniť alebo niečo z neho vynechať, či už na fyzickej alebo duchovnej (mentálnej) úrovni, nesmie ho viac označovať ako Aṡṭāṅga joga. To je jedno z pravidiel tradície.

Kombináciu “Ashtanga Vinyāsa Yoga” Guruji nikdy nepoužil a celý život ľudí opravoval že nič také neexistuje. Tak isto to robí jeho vnuk Sharath, syn Manju, aj všetci “oldschool-oví” učitelia. Je to výplod modernej doby a pravdepodobne marketingu kedy slovo “Vinyasa” (známe z Vinyasa yoga, Vini-yoga,...) bolo známejšie ako “Ashtanga Yoga” a preto si to niekto pridal do názvu aby to pôsobilo atraktívnejšie. Mimochodom, ani na oficiálnych stránkach ako napríklad www.kpjayi.org nenájdete názov v spojeni “Ashtanga Vinyāsa Yoga”.

Pokračovanie v ďalšej časti.... Desatoro odporúčaní pre jogína.

* * * 

 

 

 

 

Jaroslav Pávek

Jaroslav Pávek E. R.Y.T (Experiended Yoga Teacher), člen Yoga Alliance USA a Yoga Alliance UK.

Jaro Pávek objavil jogu už ako dieťa. Počas svojich zahraničných pobytov sa začal venovať ashtanga joge, ktorej učiteľské techniky, filozofiu spolu s ajurvédou študoval v samotnom srdci tejto tradície v Indii, ako aj v iných zahraníčných destináciach na Hawaii, v Indonézii, Brazílii, Anglicku, Dánsku, Holandsku, a USA. Je držiteľom medzinárodných učiteľských certifikátov v objeme 900+ hodín, ktoré spĺňajú požiadavky na inštruktora podľa štandardov
medzinárodnej Yoga Alliance. Dnes je jogovou špičkou na Slovensku v oblasti aštanga jogy.

 

Webstránka: www.1yoga.sk
návrat hore