Joga – cesta lepšieho života

Čo je joga

Ak chceme pochopiť, čo je joga a čo by malo byť pre nás pri jej poznávaní dôležité, musíme poznať jej vlastnú podstatu i dôvod jej existencie.

Joga pochadza z IndiePojem „joga“ pochádza zo sanskritu (jazyk starovekej Indie, kde joga vznikla) a znamená zjednotenie tela, mysle a ducha s Najvyšším princípom (pod týmto slovom sa môže ukrývať mnoho vysvetlení v závisloti od toho, s čím sa vieme vnútorne stotožniť - od Najvyššieho vedomia cez našu vnútornú podstatu, univerzum až po Boha). Okrem toho sa jogou označuje aj jeden zo šiestich ortodoxných filozofických systémov v Indii.

Dnes sa pod slovom joga rozumie najmä súbor fyzických, mentálnych i spirituálnych disciplín. Ich spojnicou a zároveň esenciou jogy je vedomý pohyb zladený s dychom. A dych znamená život.

Joga vznikla pred 3000 rokmi, a na časovej osi prakticky iba nadobúdala na význame. Hlavnú zásluhu na jej popularizácii v západnom svete majú indickí i západní učitelia 19.storočia. V súčasnosti existujú už desiatky miliónov ľudí po celom svete, ktorí praktikujú jogu. Ťažko ju teda nazvať prechodným trendom.

Joga a jej časti

Celá jogová prax má niekoľko zložiek. Klasická, teda tradičná joga obsahuje: prípravné cvičenia (pripravujú telo na cvičenie ásan i ďalšie formy nácviku), ásany  (jogové polohy tela), pranajámu (dychové cvičenia), koncentráciumeditáciu (spôsob utíšenia mysle a dosiahnutie jej jednobodovosti), relaxáciukrije (očistné techniky jogy).

Čo skutočne budete na cvičení jogy absolvovať, zavisí od typu jogy, i samotného učiteľa. Pri niektorých formách, napríklad populárna power joga, zameriavajúcich sa na dokonalé fyzické prevedenie ásan sa k meditácii vôbec nedostanete. Na druhej strane tam, kde spiritualita hrá väčšiu rolu, sa môžete počas cvičenia stretnúť so spievaním mantier.

Ktorá jogová škola je najlepšia?

Joga väčšiny škôl okrem iného zahŕňa prax ásanDnes sa vysvetlenie slova JOGA stáva neľahkou úlohou. Existuje mnoho prístupov k joge i jogových škôl a samotné slovo „joga“ sa častokrát pridáva za marketingovým účelom k mnohým oblastiam a formám cvičenia. 

Niektoré priamo vychádzajú z nej, iné ju videli iba z rýchlika a viac pripomínajú kondičné cvičenia, tanec a iné formy pohybu. Ako sa teda treba orientovať v tom, čo vlastne joga je a čo je správne?

Nuž, ide o to, že všetci sme iní a každému bude vyhovovať niečo iné. Každý z nás sa nachádzame v inej fáze osobného rozvoja a potrieb, a iné formy cvičení sú nám sympatické. Niekto potrebuje nič viac len pravidelný pohyb a hľadá formu, ako si rozhýbať telo a zlepšiť zdravie. Iný je prirodzený ľudomil a spiritualista, a potrebuje rozvíjať lásku k blížnemu i k Bohu praktickou formou. To všetko jednotlivé typy jogy zahŕňajú.

Aštanga joga, power joga alebo hatha joga?

V zásade každý typ jogy postihuje iba jej časť. Napríklad cvičením hatha jogy alebo Iyengar jogy sa môžete zamerať na zdravé a telu prospešné cvičenie i vprípade, že máte životným štýlom alebo chorobou oslabené telo. Aj keď v takomto prípade by nešlo o ucelenú jogovú prax, ale o účelové vyberanie si jogových cvikov na odstránenie nejakého zdravotného problému, i takýto prístup má v dnešnej dobe veľký zmysel, pretože v rámci celostného príspupu do jogy patrí všetko, čo nám pomáha.

Pomôcky využívajúce Iyengar jogaNajucelenejším a najrozsiahlejším systémom je aštanga joga, ktorá okrem vyššie uvedeným častí ako ásany, meditácia a podobne v sebe zahŕňa aj systém etických zásad správania sa. Časťou aštanga jogy je hatha joga.

V posledných rokoch sa však klasická aštanga joga zamieňa s pojmom ashtanga vinyasa joga – tá sa spolu s power jogou orientuje na formovanie fyzického tela formou pozícií budujúcich silu a výdrž. Na týchto cvičeniach je veľmi málo dýchacích techník a žiadna meditácia. Naopak bhakti joga napĺňa jej nadšenca emocionálnym uspokojením výlučne formou služby Bohu.

Na druhom konci spektra sú nové, popularizované formy jogy, ktoré sa špecificky zamerajú na isté typy jogových cvičení a regulujú aj celkové správanie človeka (napr. jin joga, jivamukti joga, hormonálna joga, vzdušná joga a podobne).

Každý máme za sebou svoj vlastný osobný príbeh, ktorý nás v nejakom momente dostane do bodu, že si líhame na podložku a chceme cvičiť. Berúc do úvahy ľudskú rozmanitosť, nie je možné jednoznačne povedať, že jeden typ jogy je správnejší ako druhý. Nezväzujme sa týmto odmietavým postojom. Každá forma má čo ponúknuť modernému pracujúcemu človeku z mäsa a kostí, ktorý cíti tlak zvyšujúceho sa tempa života a hľadá spôsob, ako sa s tým vyrovnať a znovu získať svoju osobnú rovnováhu.

Je joga náboženstvo?           

AIba mytológia hinduizmu a jogy je spoločnáj keď mytologický základ jogy je zhodný s hinduizmom, joga samotná nikdy nebola a nie je náboženstvom – ani v Indii, ani inde.

Klasická joga nie je ani súčasťou žiadneho náboženstva. Niektoré jej postupy boli nezávisle znovu objavené niekorými náboženstvami, ale joga od náboženstiev ich postupy neprebrala.

Aj keď sa na túto vec názory rozchádzajú a otázka viery v jogy ako náboženstva je vec osobnej voľby, všetci renomovaní učitelia a propagátori jogy z Indie sa zhodnú na tvrdení: „Náboženstvo nie je v joge. Joga je v náboženstve.“ Tu si môžete prečítať oficiálne stanovisko SAJ (Slovenskej asociácie jogy) ako reakciu na článok  v Učiteľských novinách z roku 2002 .

Aj keď joga nezmení život a ľudí okolo vás, ani nepremení vášho šéfa v krotkého baránka, pomôže vám lepšie sa vyrovnať so životom tak, ako ho máte utvorený. Joga, jej tisícky rokov prepracovaný systém cvičení a jej prínosy pre moderného človeka sú rozsiahle. Zlepšenie celkovej výdrže a schopnosti prekonávať prekážky sú len kvapkou v mori medzi množstvom ďalších.

Život v zmysle jogy vám umožní vytvoriť si učitý stabilný hodnotový systém, ktorý bude alfou i omegou vášho fyzického, mentálneho i emočného zdravia.

Príjemné cvičenie!

návrat hore