Sankalpa - predsavzatie, ktoré sa splní

 

Podvedomie je veľmi citlivé na sugescie vedomej vôle. Tento fakt využíva k nášmu dobru aj technika hlbokej relaxácie joga nidra, v ktorej jednou z krokov systematického uvoľnenia tela, mysle i emócií je sankalpa. Sankalpa je technika, ktorá pracuje s vedomou mysľou, a premenou myšlienok na realitu, a jej podstatou je pozitívna autosugescia, ktorá vyslovená a opakovaná v stave hlbokého uvoľnenia pôsobí oveľa účinnejšie, ako novoročné predsavzatie, alebo bežná pozitívna afirmácia.

 

Zaseješ myšlienku... zožneš osud

Realita dnešného sveta sa tvorí okolo vedomej mysle – to, čo vieme empiricky zažiť, vidieť či fyzicky zmyslami „uchopiť“ má väčší význam, ako to, čo uchopiť nevieme - teda myšlienky a energie. Tieto zložky však – ak s nimi vieme správne narábať, môžu tvoriť oveľa plnohodnotnejšiu realitu okolo nás. Výkyvy nášho života, okolia, myšlienok sú odrazom neustáleho pohybu a ZMENY, ktorá prestupuje celým svetom, a spoľahnúť sa niečo nemenné je veľmi ťažké (a vlastne ani nie veľmi dobré).

Ak by sme dokázali túto zmenu aspoň čiastočne ovládať, zažívali by sme oveľa menej výkyvov, a tým i väčšiu stabilitu. Ako to však dokázať? Jediným fungujúcim spôsobom je využiť úžasnú silu nášho podvedomia. Pomocou neho môžeme tvarovať svoje vlastné myšlienky a osobnosť, ktorá potom tvorí realitu nášho sveta, a vplýva i na naše okolie. Pestovaním svojich myšlienok tvarujeme svoju myseľ, osobnosť, svoje skutky, a následne i svoj život.

 

Sankalpa - príkaz do podvedomia

Sankalpa nám teda pomáha vyplniť predsavzatie, ktoré si dávame v stave hlbokej relaxácie či meditácie. Jej princíp spočíva v “naprogramovaní” nášho myslenia na cieľ alebo výsledok, ktorý v živote chceme dosiahnuť. Pravidelným opakovaním naše podvedomie, ku ktorému sme v stave hlbokej relaxácie blízko UVERÍ, že nový program naozaj prežívame, a začne podľa toho konať (začne meniť naše uvažovanie, myslenie, konanie, čo samozrejme vedie aj k reálnym zmenám v našom živote).

Sankalpa sa vyslovuje väčšinou na konci relaxácie, keď je telo uvoľnené a myseľ kľudná. Myseľ je v takom stave najlepšie schopná prijímať podnety, Sankalpa - príkaz do podvedomiaktoré v podvedomí vytvoria a spustia ten správny program, ktorý sa postupne stane realitou nášho života. Sankalpa je teda priamym príkazom z vedomej mysle do podvedomej, pričom sila podvedomia pôsobí spätne na úroveň vedomú – a my začneme reálne zažívať zmeny.

Mnohí ľudia, ktorí bojujú s nejakým zlozvykom, alebo opakovanie robia v živote isté chyby pripúšťajú, že obsah ich podvedomia (samskara) sa prenáša do ich reálneho života, a ovplyvňuje ich konanie. Mnohí však tento fakt príjmu spôsobom „som bezmocnou obeťou“, „neviem si pomôcť“ a podobne. Celé roky sa snažia o zmenu (prestať fajčiť, schudnúť, zmeniť svoje správanie, prekonať strach a pod.), ale keďže ich predsavzatia pôsobia iba na úrovni intelektuálnej/ vedomej, dosahujú malé či žiadne úspechy.

Pritom každý z nás má schopnosť modelovať svoje vlastné vedomie i podvedomie. Joga tvrdí, že NEEXISTUJE hlboko zakorenená posadnutosť, ktorá by sa nedala vykoreniť. Treba k tomu iba tri veci: 1. rozumne využívať autosugescie na úrovni podvedomia, 2. trochu tréningu a 3. odhodlanie...

Podľa jogovej tradície Védanty jedine sankalpa obsahuje všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sa na rozdiel od iného predsavzatia (tvoreného našim egom) vyplnila: energiu a odhodlanie (iccha), skutok (kriya) a znalosť, ako urobiť ten skutok (jnana). Ozajstná sankalpa je už v našom vnútri, len musíme byť ochotní sa zmeniť (sravana), naladiť sa smerom na vlastné potreby a načúvať (manana), a nakoniec zmenu naozaj konať – teda reagovať (nididhyasana).

Ako formulovať sankalpu

Už bolo spomenuté, že sankalpu je potrebné formulovať a vysloviť v stave, v ktorom sme schopní siahnuť na hlbšie úrovne našej mysle. To dokážeme v stave naozaj kvalitnej relaxácie, meditácie, alebo ideálne joga nidry spravidla v konci (príklady relaxačných cvičení nájdete tu..).. Čím hlbšia je relaxácia, tým účinnejšia bude sankalpa. Sankalpa naopak vyslovená v bdelom stave môže vyvolať reakciu ega, ktoré začne o nej pochybovať.

Pri formulovaní sankalpy treba mať na pamäti tieto pravidlá:

  1. Jasne, jednoducho a čisto formulovať jedno prianie/ myšlienku.

  2. Vyjadrovať sa v PRÍTOMNOM čase, a vyhýbať sa negatívnym slovám (som pokojný/á, mám kontrolu nad svojimi emóciami, som štíhly/a a zdravý/á, som odvážny/a namiesto bojujem so strachom atď.). Prítomný čas prináša silu a energiu do súčasného stavu.

  3. Sankalpu pravidelne precítene opakovať v rovnakom zmení - ideálne denne na konci relaxácie alebo meditácie 3x (niekoľko minútová relaxácia denne má okrem pozitívnych afirmácii mnohé pozitívne dopady na naše zdravie.. viac o tom v článku o relaxácii). Opakovaním sankalpy upevňujem to, že jej opak prestáva byť súčasťou môjho života.

  4. Sankalpu nemeniť, kým sa nestane našou realitou. Potom je možné si zvoliť ďalšiu sankalpu.

Sankalpa môže mať formu pozitívnej afirmácie (som...), alebo priania. Je dobré si napríklad pri prianí typu „Chudnem a formujem svoje telo“ predstaviť, ako by som sa reálne v živote cítila... znamenalo by to viac uznania, sebaakceptácie, voľnosti či zdravia? Čo je to, po čom skutočne skrz štíhle telo túžim...? Taktiež je lepšie namiesto napr. novoročného predsavzatia sformulovať prianie, ktoré nás počas nasledujúceho roka má posunúť na našej ceste životom. Malý progres na ceste za väčšími cieľmi.

V bežnom živote je potreba robiť veci, ktoré posilnia energiu sankalpy – napr. miesto nezdravých jedál vyberať vhodnejšie jedlá. Aj keď to v tomto bode trochu pripomína novoročné predsavzatie, rozdiel je v tom, že pri každej voľbe jedla si spomenieme na pocit, ktorý chceme sankalpou dosiahnuť (lepšie zdravie, uznanie okolia apod.). Akési malé priateľské pripomenutie, ktoré nám pomôže zrovnať činy so zámerom.

Nie každý máme možnosť prísť na to, kde v podvedomí sa nachádza koreň našich zlozvykov, strachov, či správania … Spontánne impulzy samskár môžu mať rôznu formu prejavu na vedomej úrovni, a tá sa môže navyše v čase meniť. Vyplatí sa však, ak sa o reformu nášho života pokúsime pravdivými a reálnymi túžbami, a to malými krokmi. Sankalpa po sankalpe môže postupne meniť našu zabehnutú realitu, a vytvoriť nám stabilnejšiu pôdu pre život. Naše podvedomie tak začne pôsobiť v náš prospech miesto toho, aby šlo proti nám. A to je veľmi cenná pomoc v živote, nemyslíte? J

Inšpirácia: Sankalpa – uvěřte a vše se podaří!, Joga Dnes, zima 4/2011

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrat hore