Joga nidra – jogový spánok pri plnom vedomí

 

Joga nidra je relaxačno-meditačná technika, označovaná ako „jogový spánok“ . V skutočnosti sa nejedná o žiadne bežné snívanie, ale o veľmi hlbokú formu relaxácie, ktorá hraničí s meditáciou. Joga nidru môžeme používať pri odstraňovaní hlbokého stresu uloženého v tele, psychike i duši, ako aj pre vyrovnanie psychických a vitálnych energií.

Indickí mudrci (rišiovia), ktorí dávno pred nami ako prví formulovali cvičenie joga nidry nevedeli nič o komplexnosti moderného života. Vedeli však, že pokoj môže človek dosiahnuť iba zvnútra, nikdy nie zvonka. Vtedy neexistovali ochorenia stresového pôvodu, ktoré by boli dôsledkom neschopnosti vyrovnať sa rýchlemu tempu života. Až potreba „multitaskingu“ a práca s príliš mnoho informáciami spôsobila, že sa v ľuďoch začalo zbierať neadekvátne mentálne napätie, a s tým súvisiace životné problémy – a to i napriek zvyšujúcemu sa blahobytu!

Joga nidru pre moderný svet „objavil“ Svami Satyananda Saraswati, ktorý údajne počas jedného zo svojich spánkov prišiel na to, že myseľ i v spánku ostáva VEDOMÁ (to potvrdili i vedecké štúdie, ktoré poukázali, že počas REM fáze spania sú tep srdca a dýchanie rovnako aktívne, ako v stave bdelosti.

Svámi naďabil na túto techniku (nazývala sa njása) zo starých textov indických mudrcov. Techniku trochu pozmenil a zjednodušil tak, aby bola dostupná i bežným cvičencom jogy, a začal ju od roku 1962 vyučovať. Dnes sa joga nidra učí viac-menej podľa tejto tradície, aj keď existuje odlišný prístup napr. Svámího Gítanandy.

Joga nidra – psychický spánokjoga nidra

Joga nidra svojim charakterom odpovedá stavu hlbokého spánku, je však na rozmedzí bdenia a snenia. Pri joga nidre myseľ ostáva bdelá, no už nevníma okolie. Telo je uvoľnené a zrelaxované, myseľ je kľudná, a nastáva veľmi vysoký stupeň sebauvedomovania. Uvoľnenie sa dosahuje na úrovni fyzickej, psychickej i emočnej – to z joga nidry robí najhlbší stav relaxácie, ktorý je možné jogovými technikami pri plnom vedomí dosiahnuť.

Cvičenie zasahuje aj do oblasti podvedomia, odkiaľ pochádzajú naše „nevysvetliteľné“ motívy, nepochopené zážitky, spomienky... Tie predstavujú pre nás skrytú hrozbu v bežnom živote, pretože nenápadne ovplyvňujú naše konanie, myslenie a tým i celkový zdravotný stav.

Ak nespracované obsahy podvedomia v stave hlbokého sebauvedomenia „rozpoznáme“ a necháme prejaviť sa, oslobodzujeme sa od nich. Preto sa joga nidra niekedy označuje aj ako jasnovidný stav vedomia.

Ako cvičiť jogový spánok

Samotné cvičenie je rozdelené na niekoľko častí / krokov podľa stupňa náročnosti. Najjednoduchšie stupne zahŕňajú okolo 6-8 krokov, náročnejšie i 12-15. Cvičenie má teda mnoho variant a jeho celková dĺžka sa pohybuje medzi 30-45 minútami, počas ktorých sa prejde doslova celý organizmus.

Joga nidra postupne prevádza telo i psychiku cez stupne otiahnutia pozornosti (PRATJAHÁRU) až po vnútornú meditáciu (DHJÁNU). Podstatou cvičenia je tzv. rotácia vedomia a precítenie rôznych častí tela, dychu či myšlienok. Začína sa v ľahu na chrbte (šavásana) krátkou relaxáciou. Nasleduje uvedomovanie si jednotlivých častí tela v predpísanom poradí a pokračuje sa pozorovaním a počítaním dychu. Psychická relaxácia je dosahovaná pomocou precítenia rôznych pocitov/myšlienok. Emočné uvoľnenie zas dosiahneme pomocou rôznych symbolických vizualizácií. Podvedomie odkrývame skrz vnímanie vnútorného priestoru v tzv. čidakáši (projekčný priestor mysle za zavretými očami). 

Cvičenie vždy uzatvárame formulovaním sankalpy – predsavzatia, ktoré chceme, aby sa splnilo. V stave joga nidry je vyslovenie sankalpy mimoriadne účinné, pretože pôsobí priamo v úrovni podvedomia, a môže zásadne ovplyvniť náš život.

Existujú aj iné verzie joga nidry (spomínaný Sv. Gítananda), ktoré pracujú s energetickým tokom, polaritným dychom, pranajámou a vizualizáciami, ale tie sú bežných ľudí zaujímajúcich sa o joga nidru príliš náročné.

Príklad stredne náročného cvičenia joga nidry by mohol vyzerať napríklad takto:

  1. príprava
  2. úvodná relaxácia
  3. sankalpa
  4. rotácia vedomia po rôznych častiach tela
  5. pozorovanie dychu (v oblasti medzi obočím)
  6. precítenie protichodných pocitov v tele
  7. vnímanie vnútorného priestoru mysle  + vizualizácia
  8. sankalpa
  9. záver

Pri pozorovaní vnútorného priestoru našej mysle (v stave joga nidry až na úrovni podvedomia) sa môžu vynoriť rôzne predstavy, farby, geometrické tvary, emócie... všetko  má svoj význam, a treba to nechať prísť a odísť. 

Často sa však stáva, že zo začiatku nie sme schopní precítiť všetko, čo podľa inštrukcií máme, resp. odbehne nám pozornosť a prichytíme sa na tom, že rozvíjame nejaký mentány príbeh. Stačí pozornosť pokojne vrátiť k tomu, čo treba a ísť ďalej. Ak sa pri "pozorovaní" nášho podvedomia absolútne nič nevynorí, nevadí - znamená to, že nie sme ešte úplne uvoľnení, a možno sa to podarí nabudúce.

Joga nidra miesto spánku

Joga nidra pomáha telu zmierniť neuro-hormonálnu reaktivitu na stres. Samotné cvičenie prináša rýchly odpočinok. Čas, ktorý strávime cvičením joga nidry sa údajne vyrovná 8-hodinovému spánku. Počas nej sú katabolické (deštruktívne) procesy na najnižšej úrovni, zatiaľ čo anabolická (regeneračná) bunečná aktivita je na úrovni najvyššej. Preto joga nidra vedie k rejuvenácii a obnove nervového systému, ako aj všetkých tkanív v tele.

Obnova tkanív vedie i k posilneniu celkovej imunity, zbavuje myseľ úzkosti a „čistí“ ju od nevhodných obsahov. Veľmi dobré výsledky s joga nidrou sa zaznamenaili aj pri porúchách spánku a chronickej bolesti, čím sa znížila potreba analgetík, sedatív a hypnotík. Jogový spánok je celkovo mimoriadne účinný pri odstraňovaní psychosomatických príčin mnohých ochorení.

Joga nidra je veľmi efektívny spôsob získania poznania seba samého. A s tým súvisia i riziká, ako pri každej inej metóde práce s mysľou. Aj keď cvičenie je celkovo bezpečné, pri ťažkých depresiách či duševných poruchách kde nie je vhodná hlboká introspekcia, by mohlo byť skôr na škodu ako na úžitok.

Joga nidra by sa mala cvičiť pod vedením skúseného lektora jogy, resp. pri nahrávke, ktorá bola nahovorená takýmto učiteľom. Jej veľkou výhodou však je, že sa i napriek komplexnosti ľahko učí, a tak ju možno potom čoskoro cvičiť aj bez pomoci cvičiteľa.

Zdravie – či už telesné, psychické či duševné – je podmienené tým, že nerozptyľujeme vnútornú energiu na veci nepodstatné, zbytočne negatívne či iracionálne, ale rekuperujeme ju a využívame na to, čo ozaj potrebujeme. Vtedy sa môžeme posúvať smerom, ktorým chceme – a tým plniť v živote i svoj zmysel a účel. Joga nidra je jedna z najúčinnejších techník jogy, ktorá nám v takejto transformácii vie pomôcť...

Ďalší zdroj info a prepisy cvičení joga nidry nájdete v týchto knihách:

I. a J. Knaislovi - Unijóga, Pavel Dobrovský--Beta Praha, 2007 * Sv. Gítánanda Giri - Jóga krok za krokem, Dobra & Fontána, Olomouc, 1999 * Swami Satyananda Saraswati - Yoga Nidra, Bihar School of Yoga, Muger Trust  India, 2009

* * *

Tip na zaujímavé CD:

2CD Meditace pro začátečníkyMeditace pro začátečníky – Václav Krejčík – 2CD

Toto CD je vhodné pre tých, ktorí koketujú s myšlienkou meditácie či hlbokej relaxácie, a nevedia, ako začať. Relaxačné a meditačné techniky, ktoré Vašek Krejčík ponúka sú jednoduchými návodmi, ako začať pracovať na oslobodení mysle od istých stereotypov a postupne nájsť psychický pokoj. Dvojcédéčko obsahuje okolo 10 krátkych meditácií vrátane 30-minútovej nahrávky jednoduchej verzie joga nidry nahranej do ticha, teda bez hudby. Počas nej vás inštrukcie prevedú celým telom, dychom, mysľou pre odstránenie napätia z organizmu. Vhodné pre začiatočníkov i mierne pokročilých.

 

CD Hĺbková relaxácia The Heart II.Hĺbková relaxácia s hudbou - The Heart II. - CD/bonus 

Niekedy je príjemnejšie sa nechať unášať krásnou hudbou, zatiaľ čo hlas skúseného lektora vedie riadenú relaxáciu. To je prípad hĺbkovej relaxácie na tomto CD. Jeden z najuznávanejších lektorov jogy na Slovensku Gejza Timčák spojil svoj potenciál s ukľudňujúcou hudbou Iva Sedláčka, českého muzikoterapeuta. Vznikla unikátna hudobno-slovná nahrávka, pomocou ktorej sa telo, psychika i duša majú možnosť postupne vrátiť do vzájomnej harmónie. CD obsahuje okrem cvičenia joga nidry i bonus - nahrávku riadenej relaxácie. Vhodné pre začiatočníkov i mierne pokročilých.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrat hore