Rôzne

Právne oznámenie

Podmienky použitia

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie článkov a informácií, ktoré sú na stránkach Jogaprezdravie.sk zdarma, je povolené iba za podmienky uvedenia odkazu na stránky Jogaprezdravie.sk za každým skopírovaným článkom, alebo jeho časťou.

Prehlásenie

Internetové stránky Jogaprezdravie.sk vyvíjajú maximálne úsilie v snahe dosiahnuť plnej použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu týchto stránok. Nenesú však zodpovednosť za následné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nedostupnosti týchto stránok alebo nesprávnym využitím či zneužitím akejkoľvek informácie z týchto stránok.

Účelom týchto internetových stránok je poskytnúť edukatívne informácie o témach týkajúcich sa jogy a zdravia. Tieto stránky môžu ďalej obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym zdravotným rizikám, chorobám, lekárskym postupom a kondičným podmienkam. Tieto informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných a kondičných problémov.
 
Prekonzultujte vhodnosť akéhokoľvek postupu, alebo použitie akéhokoľvek produktu zmieňovaného na týchto stránkach so svojím praktickým alebo odborným lekárom. Vy sami nesiete úplnú zodpovednosť za to, ako s týmito informáciami naložíte.
 
Niektoré z tvrdení na týchto stránkach neboli klinicky preukázané, alebo vyhodnotené.

Aj keď prevádzkovateľ stránok Jogaprezdravie.sk môže z času na čas sledovať, alebo kontrolovať dikusie, odkazy atď. uverejňované na týchto stránkach striktne odmieta akékoľvek záväzky a povinnosti v tomto smere. Prevádzkovateľ týchto stránok zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek materiálov poskytnutých užívateľmi v rámci dikusií, odkazov atď. Prevádzkovateľ týchto stránok si zároveň vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz alebo komentár, alebo jeho časť, poskytnutý v rámci týchto stránok.

Na týchto stránkach je zakázané uverejňovať alebo zasielať akékoľvek nezákonné alebo neetické materiály.

Pokiaľ nechcete byť viazaní vyššie uvedeným, nesmiete používať stránky Jogaprezdravie.sk.

Ochrana súkromia

Tieto internetové stránky uchovávajú všetky vaše údaje ako dôverné. Vaše údaje nebudú zdieľané so žiadnou treťou stranou.

Táto časť o ochrane údajov bola vytvorená pre Jogaprezdravie.sk, aby sme preukázali náš pevný záväzok voči ochrane vášho súkromia a vašich údajov. Nasledujúce prehlásenie obsahuje informácie týkajúce sa zberu a narábania s údajmi na týchto stránkach.

Automaticky zaznamenané údaje

Tieto internetové stránky môžu zaznamenať vašu IP adresu kvôli diagnostike problémov s internetovým serverom a kvôli administrácii stránok. Tieto informácie sú primárne používané na monitorovanie návštevnosti a bezpečnosti. 

Cookies

Tieto stránky môžu využívať cookies na sledovanie informácií o návštevníkoch. Tieto informácie zahŕňajú dátum/dĺžku návštev, navštívené stránky a objednané produkty.

Externé odkazy

Tieto internetové stránky obsahujú odkazy na iné stránky. Jogaprezdravie.sk nezodpovedá za obsah týchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy na základe prístupu k týmto stránkam. Uvedenie takýchto odkazov na týchto stránkach, nevyhnutne neznamená, že Jogaprezdravie.sk tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje. Jogaprezdravie.sk, ani jej majiteľ nie jú zodpovední za pravidlá ochrany súkromia týchto externých odkazov.

Nástenky s odkazmi

Tieto stránky môžu sprístupňovať návštevníkom kontaktné formuláre, nástenky s odkazmi a fóra. Akékoľvek osobné údaje, ktoré návštevník tejto stránky poskytne vyplnením formulára alebo iným spôsobom na týchto stránkach, týmto dáva súhlas ku spracovaniu týchto údajov. Majte na pamäti, že akékoľvek informácie uverejnené prostredníctvom týchto foriem sa stávajú verejne prístupnými informáciami, preto mali by ste byť opatrní pri zdieľaní svojich osobných údajov.

 

Píšte pre Joga pre zdravie

Zdieľanie informácií je dôležité – vzájomným odovzdávaním si znalostí a informácií umožňujeme rásť iným i sebe. Preto Joga pre zdravie podporuje autorské články iných, ktoré môžu priniesť cenné vedomosti mnohým ľuďom a jogovým nadšencom. Prispejte k celkovej osvete jogy a šíreniu kvalitných informáciám z tejto oblasti!

Na stránkach Joga pre zdravie radi poskytneme platformu jogovým skupinám, komunitám i jednotlivcom na propagáciu ich činnosti, alebo jednoducho ako spôsob vyjadrenia vášho vzťahu k joge.

Jediné, čo žiadame je, aby váš článok bol originálny, inde nepublikovaný a ľahko čitateľný pre ostatných. 

Nezabudnite uviesť krátke prestavenie sa (do 120 slov) a odkazom na Vaše osobné stránky, blog, Facebook, Twitter, Google+ alebo iný profil – prepojíme ho s vašim článkom.

Vďaka! 

D.V./ Joga pre zdravie

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála