Tadásana - byť pevný ako hora

 Zdroj: Yogaanonymous.com

Tadásana je jedna zo základných polôh v joge. Používa sa vo väčšine štýlov jogy, takže sa jej prakticky nevyhnete. ZO sanskritu sa prekladá ako HORA a je východziou polohou pre mnohé ďalšie polohy v stoji. Tadásana sa niekedy označuje aj ako samasthiti (stoj vzpriamený), a prekladá sa aj ako palma.

HORA symbolizuje pevnosť, stabilitu, rozhodnosť. Symbolika hory sa pri jej cvičení prenáša na nás a výsledkom je, že v sebe posilňujeme tie vlastnosti, ktoré nám pomáhajú lepšie a istejšie kráčať životom, a vidieť veci v správnej perspektíve. Pri jogovom cvičení vedie k celkovému ukľudneniu, preto je častou polohou na akejkoľvek hodine jogy.

 

Príprava na tadásanu

  1. Východzia poloha je stoj spätný.
  2. Rozložíme váhu tela rovnomerne medzi päty a prsty a vytiahneme vnútornú stranu členka, čím spevníme vnútornú klenbu chodidla. Jemne vytiahneme stred hrudnej kosti a lopatky zasunieme dovnútra a k sebe. Brada je rovnobežná so zemou.
  3. Ruky sú voľne vedľa tela, alebo spojíme pred hrudníkom do tzv. modlitebnej polohy (namaskára mudry). Stojíme pevne, bez výkyvov od 1 do 5 minút.

Tadásana podľa indických majstrovMnohí zistíte, že i samotné jednoduché nehybn0 státie na plných chodidlách je ťažšie, než na prvý pohľad vyzerá. V dnešnej vysokorýchlostnej dobe nie sme zvyknutí na chvíľu znehybnieť a nič neriešiť – v tom nám vie pomôcť práve HORA.

Ak získate v polohe potrebnú stabilitu, môžete skúsiť zavrieť oči. Privretím očí sa poloha značne sťaží, pretože sa zlepší vnímanie vlastných pohybov tela. Dostávame sa tak k skutočnej introspekcii, teda stiahnutiu pozornosti do seba samých – vtedy sa poloha stáva mimoriadne účinná pri trénovaní vnútornej rovnováhy – a to fyzickej i psychickej.

 

Poloha hory - ako na to

Ozajstná poloha hory však začína tu:

  1. Východzia poloha je stoj spätný popísaný vyššie. S nádychom prepleťte prsty a vzpažte.
  2. V zádrži dychu preneste váhu tela na špičky a urobte výpon. V polohe môžete aj voľne dýchať, čím predĺžite celkovú výdrž a jej účinky. Na ich precítenie stačí cca 1 až 5 minút, ale v polohe je možné vydržať aj dlhšie.
  3. S výdychom sa vráťte späť a pripažte.
  4. Ostaňte s privretými očami chvíľu stáť a vnímajte akékoľvek účinky polohy na sebe.

Základnú polohu na špičkách môžete rôzne obmieňať podľa polohy rúk či pohľadu. Dlane vzpažených rúk môžu smerovať k temenu hlavy, alebo k stropu. Pohľad smeruje rovno pred seba, aTadásana - poloha horylebo do bodu na podložke cca 3 m pred sebou. Ak ste získali v polohe dostatočnú pevnosť a sebavedomie, skúste pohľad opatrne a pomaly presunúť k stropu za vzpaženými rukami.

Najťažsou variantou je stoj na špičkách s pohľadom upretým k stropu so zavretými očami.

ZAUJÍMAVOSŤ: Viete,  čo predstavuje vrchol zvládnutia tadásany podľa tradičnej osemstupňovej cesty jogy? Otvoriť pri tadásane oči a nič nevidieť (teda dokonalé stiahnutie zmyslov - pratjahára).J
 

 Účinky a terapeutický prínos

  • ZDRAVIE: Poloha hory podporuje správne držanie tela, zmierňuje ploché nohy a tonizuje nervy pozdĺž chrbtice. Okrem toho upravuje trávenie a zmierňuje ischias.
  • PSYCHIKA: Hora rozvíja celkový pocit rovnováhy v živote. Zlepšuje stav psychiky, pomáha posilniť pocit sebavedomia a sebarešpektu.
  • DUCHOVNO: Poloha hory pôsobí na dve hlavné energetické kanály v tele pozdĺž chrbtice (idu a pingalu) a na piatu čakru (višuddhi).

Tip pre začiatočníkov: Polohu môžete nacvičovať aj pri stene - nohy, sedacie svaly,lopatky a hlava s dotýkajú steny. Ak trpíte závratmi alebo nízkym krvným tlakom, cvičte opatrne a tiežˇvedľa steny. Pri menštruácii cvičte s chodidlami mierne od seba.

Ako trénovať rovnováhu

Je zaujímavé, že psychická rovnováha sa dá posilniť trénovaním fyzickej rovnováhy – teda cvičením rovnovážnych polôh. Práve pri nich sa veľmi dobre spoznáva koncept telo-myseľ-duša, na ktorom je systém jogy založený. Pri tadásane - najmä pri jej balančných variantách (teda na špičkách alebo privretých očiach) môžete rovnováhu trénovať takto:

  • Telo = fyzická rovnováha (vyrovnajte ťažisko medzi obe chodidlá a zafixujte panvu, pevne sa ukotvite v zemi)
  • Myseľ = pozorovanie (trénujte myseľ koncentráciou - pozorujte účinky polohy vo vašom tele, alebo pozorujte dych. Môžete skúsiť dych po nádychu alebo aj výdychu krátko zadržať, čím sa zlepší koncentrácia, a tým aj vaša stabilita v polohe)
  • Duša = vizualizácia (predstavte si svetelný bod cca 3m od seba na dlážke, ktorý pomaly prenesiete medzi obočie, vnímajte svetlo a teplo v tejto oblasti. Môžete skúsiť precítiť, že ste akési spojenie medzi zemou a nebom, prípadne vnímať svetelný bod v strede hrudnej kosti).

 

Použite pri cvičení polohy hory všetky tri zložky a tréning stability vám pôjde rýchlejšie a ľahšie. O to skôr pocítite účinky posilnenia vašej životnej rovnováhy.

Ďalšie tipy na rozvoj rovnováhy:

Polohu si môžete „sťažiť“ tým, že prenesiete váhu tela na palce nôh. Môžete skúsiť jednu nohu zanožiť, pričom druhá balancuje na špičkách a nesie váhu tela (eka pada tadásana). Existuje aj jednoduchší variant s uklonením do strany so vzpažením (tirjak tadásana), ktorý sa používa pri očiste čriev - šankprakšaláne.

V polohe hory sa veľmi dobre dá posilniť tzv. zemská tattva, ktorej účinky sa dajú pozorovať od chodidiel po lonovú kosť. Zem = JA SOM rozvíja pocit, že sme pevne ukotvení v zemi, vieme  kto sme, a ako chceme kráčať životom. Skúste precítiť prúdenie energie zo zeme smerom hore k nohám, a pocity v nohách až po oblasť lonovej kosti. Vnímajte pritom pocit sebarešpektu a pozitívne emócie voči sebe samým.

 

 

V polohe hory ste silní, pevní a neohybní. Nezlomia vás výkyvy, ktoré sú bežnou súčasťou života, ale môžete vztýčene a s prehľadom kráčať medzi jeho nástrahami. Ste schopní sa stať v živote pevní ako hora? J

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrat hore