Akupresúra a joga - ako spolu súvisia?

 

Akupresúra je disciplína, ktorá je súčasťou tradičnej čínskej medicíny. Je založená na vyvolaní liečivého efektu na vnútorné orgány pomocou aktivovania špecifických bodov na tele. Akupresúra je mladšia, ako jej sestra akupunktúra, no je zo všetkých východných prístupov typu shiatsu, reflexológia či zónová terapia je najjednoduchšia. Jej nespornou výhodou je preto fakt, že si ju môžete robiť aj doma sami (dokonca je vhodná i pre menšie deti).

Na podobnom princípe ako akupresúra je založená i reflexológia, ktorá na rozdiel od akupresúry využíva k harmonizácii energie iba body na chodidlách a dlaniach. Obe systémy - akupresúra i reflexológia - pomáhajú povzbudiť k činnosti ozdravné mechanizmu nášho tela, ktoré majú tendenciu sa aktivovať pri ochorení, a ktoré potláčaním symptómov (liekmi, alebo ich ignorovaním) nechávame nečinnými.

Ako funguje akupresúraAkupresúrne meridiány

V tele je 14 základných meridiánov - sú to voľným okom neviditeľné kanály vo vnútri tela, ktorými prúdi energia. Tvoria ich akupresúrne body, ktoré spájajú rôzne časti tela. Každý dôležitý orgán má vlastný meridián, ktorý naňho vplýva.

Akupresúra vychádza z toho, že napätie sa zbiera okolo týchto špecifických bodov, čo potom bráni voľnému prúdeniu energie. Hromadenie energie v jednej oblasti zas vytvára deficit v inej. A tam, kde je jej deficit, sa tkanivo či orgán stáva oslabeným, a tým citlivejším voči chorobám.

Ďalšou zaujímavosťou akupresúry je, že tak, ako akupresúrne body ovplyvňujú stav orgánov, aj orgány ovplyvňujú stav meridiánov a akupresúrnych bodov. Napríklad, ak by došlo k poškodeniu alebo poraneniu niektorých akupresúrnych bodov, ovplyvnilo by to aj orgán, ktorý s nimi súvisí. Tento recipročný vzťah zjednodušuje proces liečby, lebo diagnóza a terapia sú vlastne totožné.

A čo je ešte na akupresúre zaujímavé? Napríklad to, že bolesť v istých bodoch tela alebo chodidla signalizuje začiatok ochorenia – teda predtým, než symtómy vypuknú naplno. V tejto fáze sme schopní si pomôcť – potom už častokrát musí nasledovať návšteva lekára či dokonca operácia (napríklad v prípade močových alebo žlčníkových kameňov – akupresúra je v takýchto pokročilých fázach už neúčinná).

Joga a akupresúra – sám sebe lekárom?

Joga vznikla v Indii, akupresúra v Číne, no široko sa uplatnila aj v Japonsku a v Kórei. Do Indie sa dostala relatívne nedávno – v priebehu minulého storočia. Aj keď existujú názory, že akupresúru kedysi dávno do Číny doniesli budhistickí mnísi z Indie, Čína ma jednoznačne hlavnú zásluhu na rozvoji tejto techniky samoliečby.

Základný princíp jogovej terapie i akupresúry je rovnaký – liečiť človeka, nie ochorenie. Obe majú podobné účinky na organizmus – uvoľňujú svalové napätie a vyrovnávajú vitálne sily a energie.

Joga to dosahuje jogovými polohami – ásanami, dýchaním a prácou s energetickými centrami - čakrami, i tzv. idou a pingalou - dvoma dôležitými energetickými kanálmi vinúcimi sa okolo chrbticovej osi. Mechanizmus pôsobenia jogy i jej prínosy si môžete prečítať v článku 13 dôvodov prečo cvičiť jogu

Akupresúra zas využíva k riadeniu toku energie spomínané akupresúrne body a meridiány. Energia sa v joga nazýva prána, a v tradičnej čínskej medicíne chi (samotné chi má dve zložky – jin a jang). Okrem samotnej liečby orgánov je úlohou akupresúry vyrovnať pôsobenie jin (ida) a jang (pingala)  tak, aby naše telo fungovalo ako jeden harmonický celok. Napríklad pôsobením na jinové meridiány ukľudnňujeme organizmus, a pôsobením na jangové ho zas aktivujeme.

Aj keď akupresúra nie je oficiálne súčasťou jogy, existuje stále viac učiteľov i praktikantov jogy, ktorí nachádzajú zmysel v spojení akupresúry a jogy. Prečo? Jogové pozície totiž automaticky aktivujú meridiány či špecifické akupresúrne body. Tieto body sa pri joge aktivujú a stláčajú v rôznej intenzite a na rôznych miestach – na dlaniach, končekoch prstov, pätách, chodidlách, na krku či na trupe..akupresúrny bod K1

Vo svete dokonca existuje nový moderný smer jogy nazývaný acu-yoga. Ten kombinuje princípy tradičnej čínskej medicíny, jogovej terapie, klasickej hathajogy a akupresúry do jedného účinného celku cvičení, ktorými si môže pomôcť prakticky každý. Okrem modifikovaných jogových polôh sa využívajú aj dychové cvičenia a meditácia na zabezpečenie najlepšieho výsledku.

Acu-yoga či samotná akupresúra však nie je iba o fyzickom zdraví. Verili by ste, že stlačením vhodných bodov (či v kombinácii s jogovými ásanani) viete ovplyvňovať aj svoj psychický a emočný stav? Napríklad, ak viete, že pociťujete strach, a ten súvisí s meridiánom obličiek, môžete si zacvičiť polohu motýlika (tzv. bhadrásanu/ baddha konásanu), a pritom stlačiť bod K1 v strede klenby na chodidle, ktorý tento meridián otvára. Alebo môžete v rovnakej pozícii podložiť ruky pod chodidlá a uchopiť ich zospodu - tým tlačíte holennými kosťami na zápästia, kde sa nahádzajú body dráhy osdrcovníka. A ten zas ovplyvňuje náš celkový pocit šťastia.

TIP: Skúste rozcvičiť krčnú chrbticu – tá je totiž považovaná v joge i akupresúre za jednu z najdôležitejších častí tela. V krkom prechádza niekoľko dôležitých meridiánov, ako aj čakra višuddhi. Tie okrem iného ovplyvňujú stav hrdla, uzlín i psychiky. Ak sú meridiány v tejto oblasti nepriechodné, môžete to pocítiť okrem častej bolesti hrdla či hlavy aj rozostretým videním, zlým spánkom a nervozitou. Ukláňaním hlavy na stranu či jej otáčaním z jednej strany na druhú (rolujete hlavu zo strany na stranu) aktivujete body v tejto oblasti. Okrem toho si môžete pritlačiť body GB20 na zátylku - dobré pri bolesti hlavy, skleslosti, zápale dutín či tlaku v hlave.

 

Akupresúrne body a ásany

Každá pozícia v joge aktivuje niekoľko akupresúrnych bodov naraz. Ak si tieto body počas cvičenia uvedomíme, zvýšime tým ich stimuláciu. V joge totiž platí, že tam, kde spočinie naša pozornosť, tam sa zvyší prúdenie krvi, a teda i stimulácia daného miesta. Tu je pár tipov, ako kombinovať jogu s akupresúrou:

  1. Džánuširásana  – pri predklone uchopením spodnej časti chodidla aktivujete meridiány obličiek i tenkého čreva. Okrem toho pozícia pomáha pri liečbe cukrovky a prináša výrazné mentálne ukľudnenie.
  2. Poloha škeble (paščimottanásana) - pôsobí na celú strednú dráhu Gv7 aj časť dráhy močového mechúra. ZároJoga a akupresúraveň pôsobí na druhú čakru (svadhištánu), čím priamo ovplyvňuje našu vitalitu. Prebúdza energiu v tele a zlepšuje energiu trávenia, čím celkovo ozdravuje. Dvihnite hlavu miesto predklonu a tým aktivujete dôležitý bod SI15 dráhy tenkého čreva - dobré pri bolestiach chrbtice. 
  3. Poloha sviečky (sarvangásana) – poloha sviečky, v joge považovaná za jednu z najdôležitejších pozícií kvôli ozdravným a omladzujúcim účinkom uvoľňuje oblasť krku. V sviečke aktivujete na krku a hlave radu bodov zadnej i prednej strednej dráhy (Gv a Cv), ako aj meridián pečeňe.
  4. Poloha mostíka (kandarásana/setubandhásana) – mostík má energizujúci účinok na prednú aj zadnú dráhu tela. Zároveň pôsobí na piatu čakru višuddhi, čím dáva do poriadku schopnosť jasne formulovať myšlienky i slová. Nad lopatkami sa aktivuje celá rada bodov dráh tenkého čreva, žlčníka i mechúra (na obrázku). Uchopte členky a môžete pritlačiť na body KI 3 (vonk. strana kotníka) a Bl 62 (v strede achilovej päty) z meridiánu obličiek a močového mechúra.
  5. Mudry (najmä polohy rúk) - pri špecifických polohách prstov sa aktivujú jednotlivé elementy, ktoré ovplyvňujú činnosť niektorých orgánov – napríklad súrja mudra (prstenník v kontakte s palcom) aktivuje element zeme, a povzbudzuje proces chudnutia. Prána mudra (prstenník a malíček v kontakte s palcom) zas aktivuje element zeme a vody, čím povzbudzuje prácu očí.

Tip na krátku detoxikačnú orgánovú zostavu zameranú na pečeň a obličky nájdete v článku Jarná detoxikácia organizmu s jogou.

Akupresúra a joga sa teda ruka v ruke dopĺňajú. Akupresúra vychádza z veľmi prirodzeného ľudského reflexu – ak nás niečo niekde bolí, reflexne si to miesto šúchame, stláčame, aby sme si uľavili. Podobne je to aj s jogou - automaticky sa naťahujeme a precvičujeme, ak začneme niekde cítiť viac napätia, než je zdravé .

Pravidelná akupresúra a joga fungujú nielen ako prevencia. Ak  akupresúru robíme cielene a kontrolovane, a jogu cvičíme za účelom terapie, dokážeme si pomôcť pri mnohých chorobách v počiatočných štádiách, či účinne doplniť klasickú liečbu. Zároveň sa tým dokážeme zbaviť predstavy o chorobe ako niečom, čo sa nám náhodou prihodilo, a čo sa jednoducho vyrieši predpisom od lekára.

Niekedy sa však diagnostike modernej medicíny nevyhneme. Naše telo je predsalen veľmi komplikovaný a fascinujúci mechanizmus – všetko so všetkým súvisí. Postoj tela súvisí s dychom, dych súvisí s psychikou a psychika súvisí so zdravím.  Sme jeden celok, a tak aj k sebe musíme pristupovať. Každá časť našej bytosti občas potrebuje našu pozornosť. Ak niečo zanedbáme, skôr či neskôr sa tento deficit v podobe fyzickej či emočnej nepohody na nás prejaví. 

* * *

Zaujíma vás táto téma?

Detailné vysvetlenie akupresúry, reflexológie, akupresúrne body, ich umiestnenie a spôsob, ako ich stimulovať pri rôznych ochoreniach i akútnych stavoch nájdete v dvoch vynikajúcich knižkách: online kniha "Samoliečenie pomocou reflexológie a akupresúry" a PDF verzia knihy od indického lekára "Be Your Own Doctor With Acupressure", ktorú nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Michael Gach: Acu-Yoga                                                                        Reflexológia a akupresúra

         Acu-Yoga: Self-help Techniques To Relieve Tension          Samoliečenie pomocou reflexológie a akupresúry     

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrat hore