Přínos jógy pro zdraví dnešního člověka

 

Slovo jóga znamená harmonie, jednota, sjednocení. Jógová cvičení jsou psychosomatická cvičení, která harmonizují tělo, mysl a vědomí člověka. Jóga vznikla v Indii před 4000 lety.

Jak působí jóga?

Základním předpokladem k dosažení žádaného efektu při cvičení jógy je navození stavu úplného uvolnění. Uvolnění umožní snížení tomu sympatiku a aktivizaci tonu parasympatiku (=vnitřní nervový systém, který reguluje tělesné funkce bez našeho vědomí, automaticky – činnost srdce, plic, orgánů atd.).

Výsledkem je vytvoření stavu rovnováhy autonomního nervového systému. Tím vzniká podmínka pro možnost uplatnění samouzdravných mechanizmů v lidském těle. Účinek těchto hojivých procesů lze podpořit pomocí správného využití jógových technik. Nedílnou součástí samouzdravných procesů je zdravá, vyvážená a plnohodnotná lakto-vegetariánská strava.

Základní jógové techniky jsou čtyři: tělesná cvičení (ásany), dechová cvičení (pránajáma), očistné techniky (krije) a meditace (dhjána).

Výsledkem je, že blokovaná energie v těle se uvolní a začne volně proudit jak má. Zvýší se celková energie a vitalita člověka. Teprve volně proudící energie v těle je skutečná cesta vedoucí k dosažení trvalého zdraví.

Postavení jógy v dnešním světě

Novodobé směry jógy vznikly na Západě a sledují své dílčí cíle. Oblíbené je např. formování postavy nebo hubnutí s pomocí jógových cvičení, které dělají z jógy jakýsi účinný moderní fitness program.

Klasické směry jógy vycházejí z autentických indických zdrojů. Harmonizují tělo, mysl i vědomí člověka. Na Západ je přinesli jejich autoři, indičtí Mistři jógy.

Jedním z těchto systémů je i systém Jóga v denním životě (JDŽ). Jeho autor, Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda, přijel před 40-ti lety do Vídně. Hledal způsob, jak přiblížit klasickou indickou jógu lidem civilizovaného světa. Nejprve se seznámil s mentalitou evropských lidí. Následně, ve spolupráci s evropskými lékaři, psychology a fyzioterapeuty vytvořil ucelený, vědecký systém jógových cvičení.

Systém JDŽ obsahuje tělesná cvičení (ásany), dechová cvičení (pránajáma), očistné techniky (krije) a meditační techniky (dhjána). V současné době se již cvičí na všech kontinentech, mimo Antarktidu.

Výzkum v józe

Na klinice tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace ve fakultní nemocnici v Olomouci jsme v roce 2010 realizovali výzkumný joga pre seniorovprojekt: Přínos jógy v prevenci a léčbě kardiovaskulárních nemocí. Projekt reagoval na skutečnost, že jsme svědky enormního nárůstu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění ve vyspělých i rozvojových zemích, což vede k stále vzrůstajícímu počtu onemocnění a úmrtí na tyto nemoci. Cílem studie bylo zhodnotit výskyt rizikových faktorů u cvičících jógu v ČR a posoudit možnosti jejich nefarmakologické prevence a léčby.

Výsledky studie dokládají, že výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění je u cvičících jógu nižší než v běžné populaci. Skupiny se statisticky významně lišily v kouření, BMI (body mass index) a krevním tlaku systolickém i diastolickém. Cvičení jógy lze obecně doporučit, neboť jde o metodu ekonomicky nenáročnou, bezpečnou a bez vedlejších účinků. Jógu mohou cvičit děti i dospělí, zdraví i nemocní, starší i zdravotně postižení.

Projekt Jóga pro zdraví

Jaký je možný přínos jógy v prevenci a léčbě civilizačních nemocí?

Čelíme epidemii nemocí vyplývajících ze současného životního stylu. Světové studie jednoznačně dokládají příznivý efekt cvičení jógy u sledovaných nemocí. Naši jógoví učitelé ve svých kurzech jsou svědky zlepšení mnohých nemocí u svých cvičenců. Nabízí se otázka – jak využít potenciálu jógy?

Vznikla myšlenka realizovat česko-slovenský projekt: Jóga v denním životě pro zdraví. Jeho cílem je posoudit přínos cvičení jógy jako doplněk farmakologické léčby u pacientů, kteří se léčí s diabetem 2. typu, hypertenzí, poruchou cholesterolu, metabolickým syndromem, astmatem a s bolestmi zad a kloubů. Z důvodu možnosti srovnání výsledků byl vybrán systém Jóga v denním životě, který se cvičí ve všech centrech podle stejné metodologie.

Světové studie pozitivní efekt jógy u těchto nemocí již prokázaly. Byly uzavřeny doporučením o potřebě provést dlouhodobou studii, která by potvrdila trvalý efekt cvičení jógy. Proto sme se rozhodli, že v naší studii budeme sledovat pacienty 1 rok s možností pokračovat ve follow up studii. Bude zahájená v září 2014 a bude probíhat v centrech jógy v 30 českých a 11 slovenských městech, pod odbornou garancí FN Olomouc:

    • Česká města: Bílovec, Blansko, Brno, České Budějovice, Česká Krumlov, Český Těšín, Frýdek Místek, Chrudim, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kopřivnice, Krnov, Kroměříž, Kutná Hora, Kyjov, Liberec, Nové Město na Moravě, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Prachatice, Prostějov, Šumperk, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Zlín, Žďár nad Sázavou.
    • Slovenská města: Bratislava, Košice, Levoča, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Prešov, Prievidza, Spišská Nová Ves, Trnava, Žilina.

Jóga a moderní medicína

Dnešní pacient je na zavedené léčbě, nemoc má stabilizovanou a má zajištěný životní komfort. Nemá zájem o žádné cvičení. Termíny polypragmazie (užívání mnoha léků současně) a polymorbidita (přibývání a souběh více nemocí) nezná. Neví, co ho v budoucnu čeká.

Dnešní lékaři však ví, co jejich pacienty v budoucnu čeká, ale jsou plně vytížení úkoly plynoucími z medicínského systému a nemají prostor ani síly správně informovat pacienty o změně životního stylu a provázet je touto změnou.

Současná věda je uměle vytvořený systém poznávání života a světa. Systém vědeckého poznávání je založen na tom, že pravda je pouze to, co vidím, mohu to doložit a za standardních podmínek tento jev opět vyvolat a opět doložit. A to je pravda.

Vědci se příliš soustřeďují na dodržování pravidel systému vědy. To jim nedovolí přemýšlet a hledat za tou hranicí, které není dostupná našemu smyslovému a rozumovému poznání. Popisují tu stranu Měsíce, kterou denně vidíme. Na základě tohoto poznání tvrdí, že Měsíc je takový a takový. Přitom nikdy neviděli tu odvrácenou stranu (dokonce o její existenci ani neuvažují).

Vitální energie

Člověk, který je ve stavu vnitřní rovnováhy, má dostatek vitální energie (energie čchi, prána), jeho elektromagnetická vibrační energie je průměrně 6500 Angströmů a cítí se tělesně i mentálně zcela zdráv ( Morse R.S., Zázračná detoxikace, Eminent, Praha, 2006).

Člověk, který pozbyl svou vnitřní rovnováhu, postupně ztrácí i svou vitální energii, jeho elektromagnetická vibrační energie klesá pod 5000 Angströmů, necítí se zcela zdráv a začíná být náchylný k nemocem.

Mezi intelektem a duší

V životě je to podobně. Pomocí našich smyslů, rozumu a íntelektu dostáváme jen část skutečných informací o životě. Ty další (z „odvrácené“ strany) je možné získat teprve naší moudrostí, inteligencí, hlubokou zkušeností. Stane se tak teprve na určité úrovni našeho vědomí, kdy se prohloubí naše jemné vnímání a citlivost. Cestu k dosažení tohoto stavu ukazuje učení jógy.

Teprve v tomto momentě můžeme začít poodhalovat tu clonu, které činí náš život omezený a začít poznávat skutečnou pravdu o životě v celé její šíři a nádheře. Pokud tímto procesem procházíme správně. dojde i k vyléčení našich nemocí a srovnání našich psychických stavů do rovnovah. Získáme PEVNÉ zdraví.

 

Kurzy pro zdraví v centrech JDŽ

Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí naučit uvolnit se, relaxovat a více se dovědět sami o sobě. Jsou určeny těm, kteří mají „potíže“ s adaptací na život v civilizovaném světě (neklid, neschopnost se soustředit, stres, workoholismus, hypertenze, diabetes 2. typu, cholesterol, břišní obezita, astma, bolesti zad ….) a chtějí využít potenciálu klasické jógy pro zlepšení svého zdraví tělesného i duševního.

Projektem JDŽ pro zdraví bychom rádi potvrdili platnost výsledků světových studií i na české a slovenské populaci a nabídli tak lidem (našim pacientům) reálnou alternativu, jak sami mohou přispět ke zlepšení svého zdraví. Zájemci o účast v projektu se mohou u svých cvičitelů do projektu přihlásit.

Více o kurzech tady:

 

Jóga  - snadná cesta, jak udělat mnoho pro své zdraví!

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vít Čajka

MUDr. Vít Čajka

Vyštudoval lekársku fakultu UP Olomouc. Študoval ajurvédu u prof. Sardeshmuka a jogu u Sv. Maheshvarandy. Pracuje ako praktický lekár. Venuje se výzkumu - prínos jogy v prevencii a liečbe civilizačných ochorení.

  • MUDr. Vít Čajka
  • Praktický lékař
  • Nový Malín 43
  • Email: joga . malin (zavináč) seznam . cz
Webstránka: www.jogavdennomzivote.sk
návrat hore