Denisa Veselská

Vďaka za váš záujem!

  * * *

 Tu si môžete stiahnuť 10-minútovú izochronickú nahrávku  Relaxácia.

(ak ju chcete uložiť, kliknite na logo pravým tlačidlom a potom Uložiť cieľ ako...)

ISO Relaxácia mp3

.................................................................................................................................................

Čo sú izochronické nahrávky?

Izochronické nahrávky vylaďujú hemisférySú to nahrávky navodzujúce synchronizáciu mozgových hemisfér. Sú založené na princípe veľmi rýchlo pulzujúcich tónov, medzi ktoré sú vradzované pauzy – vtedy zvuk nepulzuje.

Kontrast medzi pulzovaním a tichom vyvoláva v mozgu reakciu: časť mozgu zvaná talamus sa naladí na frekvenciu pulzovania, čoho výsledkom je zmenená úroveň vedomia. Využívajú sa k tomu frekvencie typu alfa, theta i delta, ktoré sa vyskytujú pri stavoch hlbokej relaxácie, meditácie a spánku. Obzvlášť vhodné sú preto izochronické nahrávky pre dosiahnutie a zdokonalenie stavu relaxácie a meditácie.

Nahrávku môžete počúvať cez slúchadlá i reproduktory bez toho, aby sa zmenil jej účinok. Môžete si ju stiahnuť do telefónu a relaxovať, kde potrebujete!

Upozornenie: Izochronické relaxačné nahrávky sú veľmi účinné. Preto nepočúvajte túto nahrávku pri činnostiach, ktoré vyžadujú vašu 100%-nú pozornosť (napr. riadenie motorového voziadla). Taktiež sa nedoporučuje ich používať u ľudí so zvýšenými psychotickými stavmi, trpiacimi epilepsiou, alebo po úraze hlavy.

 

Právne oznámenie

Podmienky použitia

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie článkov a informácií, ktoré sú na stránkach Jogaprezdravie.sk zdarma, je povolené iba za podmienky uvedenia odkazu na stránky Jogaprezdravie.sk za každým skopírovaným článkom, alebo jeho časťou.

Prehlásenie

Internetové stránky Jogaprezdravie.sk vyvíjajú maximálne úsilie v snahe dosiahnuť plnej použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu týchto stránok. Nenesú však zodpovednosť za následné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nedostupnosti týchto stránok alebo nesprávnym využitím či zneužitím akejkoľvek informácie z týchto stránok.

Účelom týchto internetových stránok je poskytnúť edukatívne informácie o témach týkajúcich sa jogy a zdravia. Tieto stránky môžu ďalej obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym zdravotným rizikám, chorobám, lekárskym postupom a kondičným podmienkam. Tieto informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných a kondičných problémov.
 
Prekonzultujte vhodnosť akéhokoľvek postupu, alebo použitie akéhokoľvek produktu zmieňovaného na týchto stránkach so svojím praktickým alebo odborným lekárom. Vy sami nesiete úplnú zodpovednosť za to, ako s týmito informáciami naložíte.
 
Niektoré z tvrdení na týchto stránkach neboli klinicky preukázané, alebo vyhodnotené.

Aj keď prevádzkovateľ stránok Jogaprezdravie.sk môže z času na čas sledovať, alebo kontrolovať dikusie, odkazy atď. uverejňované na týchto stránkach striktne odmieta akékoľvek záväzky a povinnosti v tomto smere. Prevádzkovateľ týchto stránok zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek materiálov poskytnutých užívateľmi v rámci dikusií, odkazov atď. Prevádzkovateľ týchto stránok si zároveň vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz alebo komentár, alebo jeho časť, poskytnutý v rámci týchto stránok.

Na týchto stránkach je zakázané uverejňovať alebo zasielať akékoľvek nezákonné alebo neetické materiály.

Pokiaľ nechcete byť viazaní vyššie uvedeným, nesmiete používať stránky Jogaprezdravie.sk.

Ochrana súkromia

Tieto internetové stránky uchovávajú všetky vaše údaje ako dôverné. Vaše údaje nebudú zdieľané so žiadnou treťou stranou.

Táto časť o ochrane údajov bola vytvorená pre Jogaprezdravie.sk, aby sme preukázali náš pevný záväzok voči ochrane vášho súkromia a vašich údajov. Nasledujúce prehlásenie obsahuje informácie týkajúce sa zberu a narábania s údajmi na týchto stránkach.

Automaticky zaznamenané údaje

Tieto internetové stránky môžu zaznamenať vašu IP adresu kvôli diagnostike problémov s internetovým serverom a kvôli administrácii stránok. Tieto informácie sú primárne používané na monitorovanie návštevnosti a bezpečnosti. 

Cookies

Tieto stránky môžu využívať cookies na sledovanie informácií o návštevníkoch. Tieto informácie zahŕňajú dátum/dĺžku návštev, navštívené stránky a objednané produkty.

Externé odkazy

Tieto internetové stránky obsahujú odkazy na iné stránky. Jogaprezdravie.sk nezodpovedá za obsah týchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy na základe prístupu k týmto stránkam. Uvedenie takýchto odkazov na týchto stránkach, nevyhnutne neznamená, že Jogaprezdravie.sk tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje. Jogaprezdravie.sk, ani jej majiteľ nie jú zodpovední za pravidlá ochrany súkromia týchto externých odkazov.

Nástenky s odkazmi

Tieto stránky môžu sprístupňovať návštevníkom kontaktné formuláre, nástenky s odkazmi a fóra. Akékoľvek osobné údaje, ktoré návštevník tejto stránky poskytne vyplnením formulára alebo iným spôsobom na týchto stránkach, týmto dáva súhlas ku spracovaniu týchto údajov. Majte na pamäti, že akékoľvek informácie uverejnené prostredníctvom týchto foriem sa stávajú verejne prístupnými informáciami, preto mali by ste byť opatrní pri zdieľaní svojich osobných údajov.

 

O mne

Zdravím vás! Volám sa Denisa a som dlhoročným študentom, cvičencom a propagátorom jogy, ako aj certifikovaným učiteľom jogy 2. stupňa v Českej republike a na Slovensku.

Budujem túto stránku, aby som sa kreatívnou formou podelila o svoje znalosti a moje najväčie hobby - jogu. Zakaždým, keď zdieľate nejaký článok, alebo si kúpite krásnu vec z Joga obchodu na mojich stránkach, podporujete tým ich životaschopnosť, a v mnohých prípadoch i prácu talentovaných lektorov jogy, hudobníkov či výtvarníkov... Vopred ďakujem!

 

Moja cesta k jogeDenisa Veselská

Joga vstúpila do môjho života pred niekoľkými rokmi v stave značnej fyzickej i mentálnej nepohody. Joga ako forma odstránenia stuhnutého svalstva, spôsobu alternatívnej liečby mojich bolestí hlavy a znovuzískania sebavedomia i psychickej rovnováhy sa ukázala byť ako jedným z najlepších rozhodnutí môjho života.

Sféra poradenstva v oblasti ľudských zdrojov a vyhľadávanie talentov pre nadnárodné spoločnosti je práca nesmierne zaujímavá a napĺňajúca, ale čas od času vie byť aj časovo namáhavá. K tomu život v Prahe - miliónovom a hektickom veľkomeste, dlhé pracovné hodiny, nedostatok pohybu  a jednostranná záťaž... možno poznáte.

Silné bolesti hlavy sa vyskytovali čoraz častejšie, až neboli výnimkou i trojdňové záchvaty, na ktoré mi pomáhali iba sumatriptany (silné lieky na migrénu). Klbko napätia rástlo a tuhlo, až jedného dňa prepuklo v pichľavú bolesť. Inštinktívne som sa predklonila, vydýchla a urobila falošný nádych bez skutočného nadýchnutia, čím došlo tak k podtlaku v brušnej oblasti, a tým vtlačeniu všetkých orgánov dovnútra smerom k bránici, a teda ich intenzívnej masáži. Pocítila som OKAMŽITÉ uvoľnenie. Zrazu žiadna bolesť! 

V joge sa táto technika volá uddijána bandha. Ale ja som predsa s jogou dovtedy nemala žiadnu skúsenosť! Ako je možné, že som bez akýchkoľvek znalostí o joge bola schopná zaujať techniku, ktorú sa niektorí učia niekoľko týždňov? Vyzeralo, že joga si ma našla sama...

Krátko po tejto skúsenosti som už cvičila hatha jogu v  oddiele Kondičnej gymnastiky jogy u Honzy Čuperu. Po prvej hodine som odchádzala šťastím bez seba. Skutočne som veľmi pozitívne prežívala všetky benefity, ktoré už jedna hodina jogy človeku prináša. Rozhýbala som svaly, ktoré boli rokmi nečinnosti totálne stuhnuté. Vedela som, že som tu správne.

Vzhľadom k tomu, že učitelia sa pri jednotlivých skupinách striedali, mala som možnosť cvičiť s niekoľkými vynikajúcimi učiteľmi a vstrebávať ich techniky. Aj napriek návštevám iných jogových štúdií som tomuto  oddielu ostala verná prakticky až do obdobia môjho tehotenstva. Nastal čas zjemnenia intenzívneho cvičenia  a začala som navštevovať hodiny gravidjogy v Energy Studiu Vaška Krejčíka, ako i v renomovanom Studiu pro ženy Magdalény Mikulandovej.

V tomto momente došlo k významnej zmene, ktorá zrela nejaký čas – presťahovali  sme sa s manželom späť na Slovensko. Obidvaja pochádzame z Košíc, takže rozhodnutie, kde začnem cvičiť po pôrode bolo vcelku jednoduché – v skupine Gejzu Timčáka, Prezidenta Slovenskej asociácie jogySpoločnosti priateľov jogy, kde pôsobím ako pomocný cvičiteľ doteraz.

Moja prax

Na svojej ceste jogy som v rámci sebavzdelávania i zvedavosti vyskúšala takmer všetky v ČR i SR dostupné štýly jogy. Ashtanga vinyasa a power joga ma naučili prekonávať seba samu a objaviť v sebe vnútornú silu. Iyengar joga mi pomohla pochopiť dôležitosť správneho zrovnania v pozíciách a cvičiť ich bezpečne. S pomocou vinyasa flow jogy som pochopila, že cvičenie môže mať veľmi intenzívne účinky aj bez dlhých výdrží, pokiaľ je plynulé, bez prestávky a dokonale zladené s dychom. Bikram joga mi ukázala, ako môžem intenzívnejšie uvoľniť svalové napätie v teple, a tým pádom rýchlejšie napredovať v praxi.

Avšak moja cesta je najviac poznačená klasickou hathajogou, ktorá je esenciou všetkého, čo som v iných jogových školách pozorovala. Hathajoga mi poskytuje najväčší priestor pre prácu s telom a mysľou.

Vo svojej praxi som sa najviac inšpirovala Bihárskou školou jogy, ku ktorej som sa dostala štúdiom u Honzu a Ivany KnaislovýchČeského svazu jógy (tu som získala I. certifikát učiteľa z ČR). Ďalej nachádzam nesmierne množstvo inšpirácie zo štúdia u Gejzu Timčáka, u ktorého som nostrifikovala český certifikát a doplnila si vedomosti. Taktiež mi je sympatické, čo pre osvetu jogy v ČR a SR v posledných rokoch robí Vašek Krejčík z Body Mind Spirit Academy v Prahe. V budúcnosti plánujem prehĺbiť svoje vedomosti z jogovej terapie štúdiom v Kaivalyadhama inštitúte jogy v Lonavle v Indii.

Vznik tejto stránky

Články, ktoré sú na týchto stránkach publikované, sú výsledkom mojich vlastných vedomostí, múdrosti mojich učiteľov, ako aj rešeršovej práce klasických jogových zdrojov i kvalitných moderných publikácií. Odkazy na niektoré zdroje môžu smerovať na anglické stránky. Je to tak preto, pretože dostupnosť niektorých informácií a zdrojov  (knihy, videá) sú u nás zatiaľ obmedzené.

Všetci vnímame na sebe fakt, že tempo súčasnej doby nám prináša príliš mnoho záťaže (chronické bolesti chrbtice, svalov, hlavy a iných orgánov, ako i psychické vyčerpanie a stratená rovnováha). Joga je schopná z veľkej časti odstrániť tieto problémy, a preto vznikla táto platforma. Nie je to náhrada riadnej liečby, ale spôsob zmiernenia symptómov mnohých populačných ochorení a prevencie ich vzniku.

Verím, že Vás tieto stránky budú inšpirovať k cvičeniu jogy, vyskúšaniu a praktikovaniu niektorých popísaných techník a povedú k najdôležitejšiemu cieľu: zlepšeniu kvality Vášho života. Vďaka za čas, ktorý strávite čitaním tohto webu a dúfam, že Vás skúmanie jeho obsahu bude baviť tak, ako mňa jeho písanie. :)

 

Denisa Veselská

 

Autorka  „ Joga pre zdravie“

Píšte pre Joga pre zdravie

Zdieľanie informácií je dôležité – vzájomným odovzdávaním si znalostí a informácií umožňujeme rásť iným i sebe. Preto Joga pre zdravie podporuje autorské články iných, ktoré môžu priniesť cenné vedomosti mnohým ľuďom a jogovým nadšencom. Prispejte k celkovej osvete jogy a šíreniu kvalitných informáciám z tejto oblasti!

Na stránkach Joga pre zdravie radi poskytneme platformu jogovým skupinám, komunitám i jednotlivcom na propagáciu ich činnosti, alebo jednoducho ako spôsob vyjadrenia vášho vzťahu k joge.

Jediné, čo žiadame je, aby váš článok bol originálny, inde nepublikovaný a ľahko čitateľný pre ostatných. 

Nezabudnite uviesť krátke prestavenie sa (do 120 slov) a odkazom na Vaše osobné stránky, blog, Facebook, Twitter, Google+ alebo iný profil – prepojíme ho s vašim článkom.

Vďaka! 

D.V./ Joga pre zdravie

Joga – cesta lepšieho života

Čo je joga

Ak chceme pochopiť, čo je joga a čo by malo byť pre nás pri jej poznávaní dôležité, musíme poznať jej vlastnú podstatu i dôvod jej existencie.

Joga pochadza z IndiePojem „joga“ pochádza zo sanskritu (jazyk starovekej Indie, kde joga vznikla) a znamená zjednotenie tela, mysle a ducha s Najvyšším princípom (pod týmto slovom sa môže ukrývať mnoho vysvetlení v závisloti od toho, s čím sa vieme vnútorne stotožniť - od Najvyššieho vedomia cez našu vnútornú podstatu, univerzum až po Boha). Okrem toho sa jogou označuje aj jeden zo šiestich ortodoxných filozofických systémov v Indii.

Dnes sa pod slovom joga rozumie najmä súbor fyzických, mentálnych i spirituálnych disciplín. Ich spojnicou a zároveň esenciou jogy je vedomý pohyb zladený s dychom. A dych znamená život.

Joga vznikla pred 3000 rokmi, a na časovej osi prakticky iba nadobúdala na význame. Hlavnú zásluhu na jej popularizácii v západnom svete majú indickí i západní učitelia 19.storočia. V súčasnosti existujú už desiatky miliónov ľudí po celom svete, ktorí praktikujú jogu. Ťažko ju teda nazvať prechodným trendom.

Joga a jej časti

Celá jogová prax má niekoľko zložiek. Klasická, teda tradičná joga obsahuje: prípravné cvičenia (pripravujú telo na cvičenie ásan i ďalšie formy nácviku), ásany  (jogové polohy tela), pranajámu (dychové cvičenia), koncentráciumeditáciu (spôsob utíšenia mysle a dosiahnutie jej jednobodovosti), relaxáciukrije (očistné techniky jogy).

Čo skutočne budete na cvičení jogy absolvovať, zavisí od typu jogy, i samotného učiteľa. Pri niektorých formách, napríklad populárna power joga, zameriavajúcich sa na dokonalé fyzické prevedenie ásan sa k meditácii vôbec nedostanete. Na druhej strane tam, kde spiritualita hrá väčšiu rolu, sa môžete počas cvičenia stretnúť so spievaním mantier.

Ktorá jogová škola je najlepšia?

Joga väčšiny škôl okrem iného zahŕňa prax ásanDnes sa vysvetlenie slova JOGA stáva neľahkou úlohou. Existuje mnoho prístupov k joge i jogových škôl a samotné slovo „joga“ sa častokrát pridáva za marketingovým účelom k mnohým oblastiam a formám cvičenia. 

Niektoré priamo vychádzajú z nej, iné ju videli iba z rýchlika a viac pripomínajú kondičné cvičenia, tanec a iné formy pohybu. Ako sa teda treba orientovať v tom, čo vlastne joga je a čo je správne?

Nuž, ide o to, že všetci sme iní a každému bude vyhovovať niečo iné. Každý z nás sa nachádzame v inej fáze osobného rozvoja a potrieb, a iné formy cvičení sú nám sympatické. Niekto potrebuje nič viac len pravidelný pohyb a hľadá formu, ako si rozhýbať telo a zlepšiť zdravie. Iný je prirodzený ľudomil a spiritualista, a potrebuje rozvíjať lásku k blížnemu i k Bohu praktickou formou. To všetko jednotlivé typy jogy zahŕňajú.

Aštanga joga, power joga alebo hatha joga?

V zásade každý typ jogy postihuje iba jej časť. Napríklad cvičením hatha jogy alebo Iyengar jogy sa môžete zamerať na zdravé a telu prospešné cvičenie i vprípade, že máte životným štýlom alebo chorobou oslabené telo. Aj keď v takomto prípade by nešlo o ucelenú jogovú prax, ale o účelové vyberanie si jogových cvikov na odstránenie nejakého zdravotného problému, i takýto prístup má v dnešnej dobe veľký zmysel, pretože v rámci celostného príspupu do jogy patrí všetko, čo nám pomáha.

Pomôcky využívajúce Iyengar jogaNajucelenejším a najrozsiahlejším systémom je aštanga joga, ktorá okrem vyššie uvedeným častí ako ásany, meditácia a podobne v sebe zahŕňa aj systém etických zásad správania sa. Časťou aštanga jogy je hatha joga.

V posledných rokoch sa však klasická aštanga joga zamieňa s pojmom ashtanga vinyasa joga – tá sa spolu s power jogou orientuje na formovanie fyzického tela formou pozícií budujúcich silu a výdrž. Na týchto cvičeniach je veľmi málo dýchacích techník a žiadna meditácia. Naopak bhakti joga napĺňa jej nadšenca emocionálnym uspokojením výlučne formou služby Bohu.

Na druhom konci spektra sú nové, popularizované formy jogy, ktoré sa špecificky zamerajú na isté typy jogových cvičení a regulujú aj celkové správanie človeka (napr. jin joga, jivamukti joga, hormonálna joga, vzdušná joga a podobne).

Každý máme za sebou svoj vlastný osobný príbeh, ktorý nás v nejakom momente dostane do bodu, že si líhame na podložku a chceme cvičiť. Berúc do úvahy ľudskú rozmanitosť, nie je možné jednoznačne povedať, že jeden typ jogy je správnejší ako druhý. Nezväzujme sa týmto odmietavým postojom. Každá forma má čo ponúknuť modernému pracujúcemu človeku z mäsa a kostí, ktorý cíti tlak zvyšujúceho sa tempa života a hľadá spôsob, ako sa s tým vyrovnať a znovu získať svoju osobnú rovnováhu.

Je joga náboženstvo?           

AIba mytológia hinduizmu a jogy je spoločnáj keď mytologický základ jogy je zhodný s hinduizmom, joga samotná nikdy nebola a nie je náboženstvom – ani v Indii, ani inde.

Klasická joga nie je ani súčasťou žiadneho náboženstva. Niektoré jej postupy boli nezávisle znovu objavené niekorými náboženstvami, ale joga od náboženstiev ich postupy neprebrala.

Aj keď sa na túto vec názory rozchádzajú a otázka viery v jogy ako náboženstva je vec osobnej voľby, všetci renomovaní učitelia a propagátori jogy z Indie sa zhodnú na tvrdení: „Náboženstvo nie je v joge. Joga je v náboženstve.“ Tu si môžete prečítať oficiálne stanovisko SAJ (Slovenskej asociácie jogy) ako reakciu na článok  v Učiteľských novinách z roku 2002 .

Aj keď joga nezmení život a ľudí okolo vás, ani nepremení vášho šéfa v krotkého baránka, pomôže vám lepšie sa vyrovnať so životom tak, ako ho máte utvorený. Joga, jej tisícky rokov prepracovaný systém cvičení a jej prínosy pre moderného človeka sú rozsiahle. Zlepšenie celkovej výdrže a schopnosti prekonávať prekážky sú len kvapkou v mori medzi množstvom ďalších.

Život v zmysle jogy vám umožní vytvoriť si učitý stabilný hodnotový systém, ktorý bude alfou i omegou vášho fyzického, mentálneho i emočného zdravia.

Príjemné cvičenie!

Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála