Karma nie je náš osud

 

Čo je karma

Karma človeka je výsledkom všetkých skutkov, ktoré v živote urobil. Je odvodená od pojmu "karman" (zo sanskritu), označujúci čin, konanie, najvyšší mravný skutok. Každý čin prináša so sebou následok, pričom platí, že kvalita činu ovplyvňuje aj kvalitu následku. Aj myšlienka a slovo majú svoju karmickú podstatu. Tomuto princípu príčina - následok sa nedá vyhnúť a platí neúprosne rovnako pre každého.

 

karmanov zákon je neúprosne spravodlivýŽivot väčšiny z nás vyzerá podobne – v nejakom momente zažívame šťastné obdobie, darí sa nám. Po chvíľke však začneme mať pocit, že je to bežná súčasť nášho života, a že nám toľké šťastie akosi patrí. Začneme sa preceňovať. Náhle však príde strata a my si povieme, že máme smolu. Koľkí si uvedomíme, že sme možno niečo spravili zle?

Podobných zvratov zažívame v živote prakticky neustále. Možno poznáte niekoho, komu sa stane niečo negatívne a niekto poznamená – "to je zlá karma" a ďalej to nerieši. Je pohodlné zvaľovať vinu na osud, ale nie je to úprimné, ani to nevysvetľuje danú situáciu.

“To, čím sme dnes, je výsledkom našich včerajších myšlienok, a naše dnešné myšlienky formujú náš život zajtra. Náš život je výsledkom práce našej mysle.”    Budha

Karmanový zákon

Vzťahu príčina - následok hovoríme karmanový zákon. Všetko, čo sa v našom živote deje, vrátane negat
ívnych udalostí je výsledok nie náhody, ale nášho vlastného koktailu skutkov, myšlienok a slov. Karma človeka udáva príčinu našich skutkov – teda všetko sa deje pre naše dobro a rast.

Našou úlohou je prijímať tieto karmické skutky zo svojej minulosti bez smútku i radosti. Na konci tejto cesty úsilia nás čaká samádhí, kedy karma prestáva existovať - človek vyčerpal svoj karman a už nevytvára ďalší.

Existuje typ jogy, ktorá sa snaží dosiahnuť tento cieľ cestou dobrých skutkov s ohľadom na prospech iných a nie vlastný. Táto cesta nesebeckej, altruistickej činnosti sa nazýva karma joga.

Ak vidíte „nespravodlivosť“ a zlo, opýtate sa, ako to mohol niekto dopustiť? Pravda je, že náš osud je v rukách nás samých. Božia iskra potemnela – v ľuďoch, skupinách i národoch. A tie potom začali konať neuvážlivo, za čo museli neskôr prejsť utrpením. Karmanový zákon teda vysvetľuje príčinu utrpenia vo svete, a mal by byť impulzom pre zmenu v konaní k lepšiemu.

3 druhy karmanov

Celkový náš život, naše prejavy a spôsob fungovania v ňom ovplyvňujú teda náš budúci život – to je naša karma. Karma človeka je fascinujúco rozmanitá. To, čo ju tvorí (teda karman) existuje v našich životoch v troch formách:

  1. prarábdha karman – sú to naše skutky, ktoré vznikli v minulosti, a prejavujú sa dnes.
  2. sančita karman – predstavujú skutky, ktoré sa nazhromaždili z minulosti, ale ešte sa neprejavili a „čakajú“ na vhodnú príležitosť.
  3. agámí karman – ten vzniká na základe nášho súčasného konania a prejaví sa v budúcnosti.

 

 

Ak sa všetko v živote deje pre nejakú príčinu, existuje iba osud? Alebo je sloboda voľby a možnosť karmu zmeniť?

Karma človeka je najvyššia spravodlivosť

Akarman je v našich rukáchj keď karmanový zákon je neúprosne dôsledný, je tu pre to, aby si ľudia uvedomili svoje vzorce správania sa a začali na sebe pracovali, teda zmenili svoj „údel“. Ak by existoval iba osud, všetci by robili ba to, čo im bolo predurčené (teda čo si sami svojim konaním predurčili).

Takto to ale nemusí byť. Je možné zmeniť sled vecí. Ako? Tak, že sa budete pýtať, čo robíte zle, ak sa vám nedarí. Budete aktívne pracovať na svojom zlepšení a naprávať to, čo sa vám deje. Ak budete cítiť, že sa vám dejú zlé veci, môžete si povedať, že to takto nechcete a budete už teraz robiť veci inak.

Je tu však jeden problém: výsledky vašich rozhodnutí v takýchto momentoch častokrát nevidíte hneď. Dokonca ich nemusíte vnímať ani v tomto živote. Ak pripustíte, že výsledky vašich činov sa budú premietať do budúcich životov, dávate im etický základ – tvoríte tak svoj osud.

Karma človeka je jediná absolútna spravodlivosť, ktorej nie je možné vyhnúť, alebo ju obísť. Platí pre každého  - pre mňa i pre vás. Nepomôže ani samovražda. Sú však spôsoby, ako si zlepšiť karmu. Ako?

  1. Žime a konajme tak, aby sme splnili svoju povinnosť a účel svojej existencie v tomto živote. Ak budeme konať v rámci svojej povinnosti (dharmy), nebudeme tvoriť ďalší karman, a dosiahneme vyslobodenie z kolobehov života. Ako však zistiť svoju dharmu? Techniky jogy na skľudnenie mysle pomôžu prebudiť v sebe intuíciu a objaviť svojho vnútorného radcu. Potom poznáme, ako sa máme zachovať a čo je správne.
  2. Prijmime to, čo sa nám deje tak, že rešpektujeme karmu z minulosti a zmierime sa s negatívnymi dôsledkami našich vlastných skutkov. Zároveň sa zamyslime nad tým, ako si zlepšiť karmu do budúcna a robiť rozhodnutia inak. Táto dôležitá  zmena v myslení už bude zbavená negatívnych motívov a naša snaha sa zmeniť k lepšiemu dostane tzv. sattvický (čistý) charakter.

Aj keď jednáme v intenciách nášho zrodenia, máme moc ovplyvniť náš ďalší karman. Sme teda strojcami svojho vlastného osudu v každom momente. Každý okamih nášho života ponúka voľbu – je len na nás, ktorým smerom sa vydáme. Konajme dobro, aby mohlo dobro vznikať. Veďme svoj život k múdrosti, a učme sa byť sami sebe sudcami. Učme sa niesť za svoj život zodpovednosť.

Inšpirácia: I. a J. Knaislovi: Unijóga

* * *

Ďalšie zaujímavé čítanie o karme nájdete tu: 

J. a I. Knaislovi: UnijógaTibetská kniha o živote a smrtiLazarev: Diagnostika karmy 1

                                                                  Unijóga       Tibetská kniha o životě a smrti         Diagnostika karmy 1

* * *

 

 

 

 

 

 

návrat hore