Ako odstrániť únavu pomocou jogy

Mnoho ľudí sa zaujíma o to, ako odstrániť únavu pomocou jogy. Keďže cvičenia v joge fungujú na princípe prekrvenia orgánov (a teda aj mozgu), ako aj rozhýbania a uzamknutia energie (prány)  v tele, sú schopné odstrániť okamžitú mentálnu i fyzickú únavu. Taktiež je pomerne jednoduché sa ich naučiť.

Niektoré techniky výborne odstraňujú aj emočnú únavu, ktorá je často hlavným vinníkom celkovej únavy človeka. Pozrime sa bližšie, ktoré techniky jogy nám k tomu vedia pomôcť.

 

Ako odstrániť únavu pomocou jogy – 4 základné spôsoby

1. Obrátené polohy/ Predklony v stoji

Sumeruásana účinne prekrvuje mozogObrátené a predklonové ásany v stoji sú dôležité pre správnu funkciu mozgu. Veľké množstvo krvi, ktoré sa v mozgu nahromadí, ho vitalizuje, stimuluje k činnosti a odstraňuje únavu.  Okrem toho, že tieto ásany podporujú v tele krvný obeh, pôsobia na náš organizmus aj tak, že navodzujú pocit skľudnenia, čím zlepšujú koncentráciu i myslenie. Tým pádom sme schopní sa lepšie sústrediť, a zvládnuť aj viac práce.

Medzi najčastejšie obrátené ásany, resp. sarvangásana (sviečka), viparita karaní (lomená sviečka), širšásána (stoj na hlave) s mnohými variantami, alebo varikšásána.

Z predklonových ásan v stoji na tento účel môžeme použiť napríklad padahastásánu (pozícia bociana), dvikonásánu (dvojitý trojuholník),  sumeruásánu (strieška) alebo utthita lolásanánu. Ak máte možnosť trochy súkromia, môžete si padahastásánu, resp. sarvangásánu zacvičiť  kedykoľvek počas dňa v práci, a to aj bez rozcvičenia.

 

2. Kapalabháti

Kapalabháti - technika kontroly dychu a mentálnej očistyKapalabháti je jogová technika očisty lebky i horných dýchacích ciest. Patrí aj medzi dychové cvičenia, pretože pracuje s princípom dychu. Základom je prudký krátky výdych, po ktorom nasleduje pasívny samovoľný nádych. Prudký výdych docielite kontrakciou brušných svalov a ich vtiahnutím smerom ku chrbtici a hore.

Tento rýchly sled aktívnych výdychov a pasívnych nádychov zlepšuje energetický potenciál, výmenu CO2 a kyslíka v tele. Podrobný výpis účinkov kapalabháti, ako aj spôsob nácviku si môžete prečítať tu.

Stimulujúci mechanizmus pôsobenia kapalabháti na náš mozog je fascinujúci. Pri takomto dýchaní sa mení objem mozgu! Pri nádychu sa objem mozgu zmenšuje, a pri výdychu naopak zväčšuje. Súvisí to s obehom tekutín v mozgu, najmä krvi. Pri rýchlom slede nádychov a výdychov (raz až dvakrát za sekundu) dochádza k intenzívnej masáži mozgu. Ten, podobne ako špongia, nasáva a vypudzuje krv, čím dochádza k akémusi „preplachu“ mozgu čerstvou, okysličenou krvou a tým k jeho povzbudeniu a omladeniu.

Najväčší osoh budú mať s kapalabháti práve ľudia, ktorí sú jednostranne duševne zaťažení, preťažení, alebo potrebujú odstrániť okamžitú únavu. Kapalabháti dobíja baterky mozgu, ako máloktorá jogová technika!

3. Uddijána bandha

Uddijána banda - spôsob ako odstrániť únavu - yogastudy.orgUddijána bandha je technika jogy, ktorá patrí medzi bandhy (uzávery). Voľne sa prekladá ako brušný uzáver a jej podstata spočíva v záťaži vyvolanej podtlakom v brušnej dutine. Tento podtlak dosiahneme vtiahnutím brušnej steny dovnútra po dôkladnom výdychu (najlepšie je prudko vyfúknuť vzduch ústami). Nasleduje falošný nádych, t.j. roztiahnutie pľúc a hrudného koša bez skutočného nadýchnutia sa, čím sa vytvorí v brušnej dutine spomínaný podtlak. Ten má za následok vytlačenie všetkých orgánov smerom hore.

Dôležitá je uvoľnená, poddajná brušná stena, ktorá sa podtlakom vtiahne dovnútra - silou vôle a aktívnym vtlačením to nepôjde!

Mechanizmus jej pôsobenia na únavu spočíva v zamedzení straty energie z tela obrátením toku klesajúcej zložky, tzv. apány smerom hore (odvodené od „ud“ = hore). Klesajúca energia je spájaná s výdajom. Tým, že sme schopní obrátiť jej tok smerom hore, stáva sa z nej energia príjmu a nedochádza tak jej úniku. Túto energiu potom môžeme využiť na ďalšie účely – fyzickú alebo mentálnu činnosť, alebo prácu s vyšším vedomím.  

Uddijána bandha sa robí zásadne po výdychu a na prázdny žalúdok - s plným žalúdkom to vlastne ide veľmi komplikovane.

4. Ásany aktivujúce energiu pôsobením na čakry

Dhanurásána - lukPočas cvičenia jogy sa môžete stretnúť so situáciou, keď cvičíte niektorú pozíciu a pri jej cvičení sa poriadne zapotíte, alebo pocítite jej energizujúci účinok. To sú ásany, ktoré špecificky pôsobia na čakry (energetické centrá), najmä však na tretiu čakru (manipúru), ktorá slúži ako zásobáreň energie. Pri jej stimulácií dochádza k uvoľňovaniu tejto energie (väčšinou nekontrolovanej) do tela, a tým k jeho celkovému povzbudeniu. Oheň, ktorý symbolizuje manipúru, zas spáli nečistoty mentálnej povahy a rozjasní myseľ.

Medzi takéto pozície patria napríklad majurásána (páv), dhanurásána (luk), suptavadžrásána (diamantový spánok), alebo navásana (loďka).

Únava vyplývajúca z momentálneho preťaženia je odlišná od chronického únavového syndrómu. Chronický únavový syndróm je jeden z relatívne záhadných typov ochorení dnešnej doby, a moderná medicína stále pátra po presnom vymedzení jeho príčin. Niektoré z možných príčin sa uvádzajú vírové infekcie, nedostatočná činnosť imunitného systému, depresie, nízky obsah cukru v krvi, alebo železa, ako aj zvýšené množstvo toxínov v tele a hormonálna nerovnováha. Najpravdepodobnejšie sa však jedná o prílišné zaťaženie  organizmu toxínmi a odpadovými látkami, preto je na mieste zvážiť raz za čas kompletnú detoxikáciu organizmu.

Každopádne, v takom prípade je potreba vyhľadať skôr odborného lekára a prekonzultovať s ním možnosť cvičiť jednoduché relaxačné jogové cviky na odstránenie fyzickej a emočnej únavy, alebo praktizovať meditáciu.

Ako vidíte, existuje niekoľko účinných spôsobov, ako odstrániť únavu pomocou jogy. Joga vedie k zvýšenej vnímavosti vašich potrieb, ako aj stavu vášho fyzicko-mentálneho aparátu. Tým vás učí chrániť sa pred preťažením, a tým do veľkej miery predchádzať celkovému vyčerpaniu organizmu. Ak už sa dostanete do stavu vyčerpania, máte možnosť buď siahnuť po nejakom podpornom prostriedku, alebo ísť na únavu prirodzenou cestou a niečo urobiť i pre svoje zdravie!

Inšpirácia: A. Lysebeth, Pranajáma

návrat hore