Meditačné techniky v joge

 

Meditácia je jeden zo spôsobov, ktorým môžeme trénovať myseľ tak, aby bola schopná sa na chvíľku sa utíšiť, a sme mohli „iba byť“. Zdroj: Reinkarnacia.sk

Niektoré meditačné techniky jogy sú vhodné aj pre ľudí bez predchádzajúcej praxe jogy, alebo bez potreby prvku spirituality. Ich výhodou je, že sa dajú praktizovať takmer kdekoľvek a kedykoľvek, a sú vhodné takmer pre každého – aj pre ľudí so zdravotným obmedzením a väčšie deti. Jedinú výnimku tvoria ľudia so závažnými psychickými ochoreniami – tí by sa meditácii mali radšej vyhnúť.

Samotná meditácia je nenáročná, ale nutné mať istú dávku sebadisciplíny, ktorá vám pomôže prekonať ťažké začiatky. Myseľ bude skákať z jedného vnemu na druhý a bude sa stále dožadovať pozornosti, ktorú jej vy budete upierať. Postupne, ako sa bude vaše odhodlanie i mentálna sila zvyšovať, bude sa „vôľa mysle“ znižovať, až jeden deň zistíte, že vám nerobí problém vnímať pár minút na nejaký objekt bez toho, aby ste neriešili, prečo, ako, načo, čo bolo a čo bude...

Ako trénovať pozornosť

Meditácia funguje na princípe zamerania pozornosti na nejaký zvolený objekt, čím sa uľahčí celkové ukľudnenie mysle a ponor do hlbín seba samých. Existujú konkrétne objekty, na ktoré je možné sa koncentrovať (napríklad dych, mantra, zvuk atď.), alebo abstraktné pocity typu láska, čistota, tolerancia, šťastie, súcit, splynutie a podobne.

Tento zvolený objekt iba pozorujeme, nehodnotíme jeho priebeh, pritom nechávame postupne myšlienky a celý obsah našej mysle vyjsť na povrch, teda postupne „vyhasnúť“. Vyhasnutie znamená, že sme sa prestali stotožňovať s pozitívnym či negatívnym, čo nás v živote poznamenalo, a čo nieslo v našom podvedomí pamäťovú stopu. Prijali sme to a vyrovnali sme sa s tým - môžeme ísť ďalej.

V meditácii môžete pozorovať nasledujúce objekty.

 

  • DYCH. Pozorovanie vlastného dychu je to jeden z najjednoduchších spôsobov meditácie. Buď izolovane vnímate nejakú fázu dychu, alebo pozorujete celý priebehu nádychu a výdychu. Môžete sledovať pohyb vzduchu v nozdrách, v dýchacej trubici, v pľúcach, vnímať expanziu a kontrakciu hrudného koša a brušnej dutiny. Môžete počítať nádychy a výdychy v nejakej časti tela, vnímať zvuk, ktorý dýchanie vydáva v nozdrách, alebo si predstavovať dýchanie cez nejakú časť tela – častokrát cez bod medzi obočím (bhrúmadja).
  • FYZICKÉ TELO. Pocity vo vlastnom tele môžete sledovať rovnakým spôsobom, ako svoj dych. Pritom si buď prejdete celé telo od hlavy po päty a späť, alebo si vyberiete jednu oblasť (napríklad ruky, chrbticu a podobne) a detailne až mikroskopicky ich preskúmate. Meditácie na pocity vo vlastnom tele sú veľmi účinné pri získavaní lepšej schopnosti introspekcie a sebareflexie, no nie sú vhodné pre úplných začiatočníkov. Vyžadujú istú mieru uvedomenia si seba samého, ktoré sa získavajú pomocou cvičenia jogy.
Meditačné techniky v joge
  • MANTRA alebo ZVUK. Liečivý účinok meditácie prináša aj zameranie sa na nejaký zvuk, frázu alebo afirmáciu. Tu patrí rytmické recitovanie mantier (džapa), alebo spontánne nepretržité opakovanie (adžapa džapa). Pre mnoho ľudí je to veľmi jednoduchý spôsob stiahnutia pozornosti dovnútra, pretože recitovanie/spievanie nahlas ľahko púta pozornosť – tá má potom menej príležitostí sa túlať. Preto ak ste začiatočník a myšlienka recitovania slov, slabík alebo i modlidieb je vám blízka, mohli by ste začať práve tu. Mantier je veľmi veľa, pre začiatky v meditácii sú vhodné napríklad „óm“ a „só ham“. Mantry sa recitujú najprv nahlas, neskôr môžete skúsiť šepotom, prípadne potichu vo svojom vnútri.
  • Ak cítite, že recitovanie mantier nie je pre vás, môžete sa zamerať na prírodné zvuky, napríklad dážď, rôzne zvuky prírody, spev vtákov v lese, alebo ešte pokrokovejší spôsob - počúvanie nahrávok s frekvenciami alfa, theta a delta, ktoré pomocou zvukových vibrácií vylaďujú mozog na meditačný stav.
  • VIZUALIZÁCIA. Predstavujete si obrazy, ktoré vo vás vyvolávajú pozitívne predstavy (napr. oceán, hora, prales, kvet, zlaté vajce...). V klasickej jogovej tradícii sa používajú aj predstavy božstiev, ktoré majú istú symboliku (Šiva, Šakti, Višnu, Ganéša, Brahman a pod.) - a následne sa vizualizujú v „živej“, veľmi detailnej forme. Je možné použiť aj jantry – geometrické obrazce, ktoré majú tiež duchovný význam,  týkajúci sa vyšších úrovní vedomia. Sú dobrým spôsobom, ako s meditáciou začať (jantru vhodnú na meditáciu si môžete stiahnuť tu). Stačí pravidelne pozorovať jantru 10-15 minút, a tým trénovať ukľudnenie mysle.
  • UZDRAVENIE. Špecifickým, moderným typom vizualizácií sú predstavy, ktoré pre nás majú psychologický alebo i zdravotný význam. Patria sem predstavy procesu liečenia až na bunečnej úrovni, predstavy na šťastie, na odstránenie negatívnych energií, vizualizáciu chudnutia a podobne. Aj keď nepatria do jogy, patria medzi čoraz obľúbenejšie techniky - mnohým ľudom pomohli na ich ceste za zmenou.
  • ČAKRY (energetické centrá). Meditácia na čakru má za úlohu aktivovať alebo vyrovnávať činnosť konkrétnej čakry, čím, harmonizujeme jej činnosť. Tým zlepšujeme aj funkciu všetkých orgánov, ktoré sa v oblasti čakry nachádzajú i tie, ktoré ovplyvňuje. Okrem toho upravujeme aj črty správania sa, ktoré sú s čakrou spojené. IJe dobré sa na meditáaciu na čakry pripraviť - napríklad cvičiť uvedomenie si tela pomocou cvičenia jogy, umiestnenie čakier, alebo prečiistiť telo pomocou očistných postupov.
  • ELEMENTY. Joga pozná 5 prvkov - tattiev : zem (prithivi), voda (apas), oheň (agni), vzduch (váju), éter (akáša). Označujú isté modelové vlastnosti (napríklad zem = schopnosť byť pevne ukotvený, poskytovať oporu). Meditáciou na tattvy ich prečisťujeme na hrubohmotnej i jemnohmotnej úrovni – značne sa tým vyladí sebareflexia človeka, a harmonizujú sa všetky vlastnosti, ktoré s jednotlivými tattvami súvisia. Mala by jej predchádzať prax čakier a dychové cvičenia, takže sa radí k pokročilejším technikám.
  • EMÓCIE, VÝJAVY. Meditácie nad abstraktnými výjavmi a pocitmi sú veľmi pestré a pokročilé techniky. Sem patria výjavy z projekčného priestoru za čelom, z kozmu/ univerza, rôzne emócie typu láska, súcit, porozumenie, odpustenie, splynutie s energiami okolo nás, nekonečným vedomím atď. ). Dovedú meditujúceho až na samý koniec jeho cesty – k samádhí.

 Bhagavad Gíta

Zvláštnym typom meditácie je recitovanie veršov z Bhagavad Gíty (významnoého starovekého duchovného diela, považované za jeden z klasických zdrojov jogovej filozofie). Je to vysoko duchovná a náročná meditácia, využívaná v Indii. Ak však máte blízko k spiritualite, môže to byť pre vás veľmi zaujímavá, očisťujúca a účinná forma meditácie.

 

Meditačné techniky v joge

Joga používa mnoho variant meditácií - niektoré pochádzajú priamo z jogy, iné prevzala z iných oblastí – napr. budhistická meditácia vipassana, alebo zazen zo zen budhizmu. Nasledujúce meditačné techniky sú autentické jogové techniky práce s mysľou pochádzajúce z jogy, tantry, a upanišád:

  • Trátak – uprený pohľad na zvolený predmet (plameň sviečky, mesiac, obloha, kryštál, kvet, bod medzi obočím, špička nosa, mandala, jantra atď.).
  • Kaja sthajrjam - pozorovanie vlastného absolútne nehybného tela vrátane vizualizácie zvnútra.
  • Bahjakáša dhárana – meditácia na mimotelové vnímanie nášho vedomia vo vonkajšom priestore okolo nás, mimo zem, v kozme...
  • Čidakáša dhárana – vnímanie pocitov v projekčnom priestore mysle – čidakáši, vrátane vizualizácie, práce s pamäťou a spontánne vybudenými vnemami.
  • Hridajakáša dhárana – vnímanie emócií v srdci.
  • Antar mauna – tzv. vnútorné ticho – odtiahnutie zmyslov od vonkajších vnemov a postupné odkrývanie zážitkov z podvedomia ich pozorovaním v čidakáši, až po dosiahnutie stavu bezmyšlienkovosti.
  • Džapa/adžapa džapa – rytmická recitácia /opakovanie mantier s postupným vnímaním vibrácie mantry v čakrách alebo energetických dráhach (arohan-avaróhan, ida-pingala atď). Patrí sem aj transcendentálna meditácia.
  • Joga nidra – tzv. jogový spánok, komplexná intenzívna relaxácia a meditácia v jednom, využívajúca sankalpu (predsavzatie), rotáciu vedomia po častiach tela, počítanie dychu, vizualizácie, sledovanie  vnemov v čidakáši, precítenie určitých pocitov, predstavy ásan alebo psychické symboly.
  • Meditácie na čakry – okrem rotácie mantier v čakrách to je čakra šuddhi, meditácia na adžňa čakru (tzv. na tretie oko) ap. 
  • Tattva šuddhi – pokročilá technika čistenia tattiev (elementov), ich vibrácií a kvalít, ktoré reprezentujú, s použitím jantier, čakier, vizualizácií a práce s prána šakti (energie kundalíni).
  • Daharakáša dhárana – komplexná technika meditácie čistiaca hrubohmotné a jemnohmnotné telo – zahŕňa prácu s tattvami, jantrami, čakrami, kóšami (obalmi, z ktorých je zložené telo človeka). Svojou komplexnosťou je vhodná pre tých, ktorí majú zvládnuté základy a chcú sa dostať vo svojej praxi omnoho hlbšie.
  • Átmavičára – meditácia nad skúmaním svojej podstaty, nášho pravého JA, a uvoľnenie sa od všetkého, čo nie je totožné s  "našim" neosobným vedomím.  

Existuje mnoho ďalších meditačných techník (náda joga, sahadža joga, duchovné meditácie, celý systém pokročilých mentálnych krijí atď.)- nie je možné všetky ich opísať v jednom článku. Vyššie uvedené techniky samé o sebe poskytujú mnoho priestoru pre prácu na sebe samom - či už ste začínajúci alebo pokročilejší študent. :-)

 

Ako si vybrať správnu techniku meditácie?

 

V
šetci sa nachádzame v rôznej fáze našich životov – máme rôzne potreby, rôzny účel, čo chceme meditáciou dosiahnuť, sme na ňu rôzne pripravení, a máme k dispozícii rôzne množstvo času, ktoré sme schopní jej venovať. Je teda jasne, že každému bude vyhovovať niečo iné. Najviac prospešná pre vás bude tá technika, ktorá vám prinesie skutočnú osobnú katarziu a transformáciu.

Ak hľadáte spôsob, ako zlepšiť svoje fyzické alebo psychické zdravie a nepotrebujete rozvíjať duchovný rozmer, môžete začať s jednoduchými meditáciami typu trátak na plameň sviečky, riadenou meditáciou (počúvanie meditačnej nahrávky), meditáciou na dych, na odstránenie stresu, chudnutie, zmývanie negatívnych myšlienok...

Môžete skúsiť aj joga nidru v jednoduchej forme a postupne skúšať zložitejšie- samotná joga nidra má totiž mnoho variant. Môžete prejsť na vnímanie pocitov vo fyzickom tele, čidakáša dháranu, antar maunu a podobne.

Ak v meditácii hľadáte duchovný kontext, resp. máte blízko k spiritualite, môžete začať s meditáciami na jantry alebo recitáciou jednoduchej jednoslabičnej mantry. Postupne môžete prejsť na trochu rozvinutejšie mantry a verše, meditácie na čakry, hridajakáša dháranu, satipatány, tattva šuddhi, mentálne krije atď.

Deti a meditácia

Aj keď to možno znie neuveriteľne, aj deti môžu mať osoh z meditovania. Účelové skľudnenie sa počas niekoľkých minút deťom pomáha lepšie sa koncentrovať v škole a ľahšie si zapamätať učivo. Po psychickej stránke im vhodná a ich veku primeraná meditácia môže pomôcť ostať sami sebou, a naučiť sa vnímať vlastnú hodnotu v kolektíve. Z toho hľadiska je pre väčšie deti vhodný napríklad trátak.

K meditácii si dnes nachádza cestu stále viac ľudí rôzneho veku, rôznym kultúrnym zázemím a s rôznymi zdravotnými diagnózami. Je to cesta, ako prejaviť svoju náklonnosť k spiritualite, zlepšiť šance na vyriešenie svojho zdravotného problému, alebo sa jednoducho spojiť s vlastným JA, ktoré je a vždy bude najspoľahlivejším ukazovateľom správnosti našej cesty.

* * *

Meditovať sa môžete naučiť na napríklad na hodinách hathajogy či sahadža jogy, na špecializovaných kurzoch, tzv. meditačných zásedoch, alebo aj pomocou tohto CD:

V. Krejčíki: Meditace pro začátečníky

V. Krejčík: Meditace pro začátečníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrat hore