Schultzov autogénny tréning

 

Existuje veľa možností, ktoré vedú k zmierneniu, či odstráneniu psychického napätia a k preladeniu do životnej pohody. Jedným z overených spôsobov, ktorým možno takýto stav dosiahnuť je technika zvaná autogénny tréning.

Spôsob života veľkej časti ľudí dnešnej doby rozhodne nemožno považovať za harmonický a pokojný. V živote mnohých z nás chýbajú psychohygienicky veľmi dôležité chvíle zastavenia sa, ktoré by nás ochraňovali pred preťažením zo záplavy podnetov a informácií d
nešného sveta.

Uponáhľaný spôsob života s množstvom nevyriešených problémov, môže u ľudí s citlivejšou nervovou sústavou navodzovať stavy psychického i fyzického napätia. Ak sa napätie primerane neodreagúva a ak je dlhodobejšie, prináša celkovú životnú nepohodu. Zhoršuje sa nám koncentrácia, výkonnosť, sme mrzutejší, unavenejší. K tomu sa často pridružujú aj somatické poruchy a ťažkosti (bolesti hlavy, tuhnutie svalstva na šiji, problémy s trávením, bolesti v krížovej oblasti, srdcovo-cievne potiaže, nespavosť a pod.).schultzov autogénny tréning

Účinnú pomoc môžeme nájsť práve v autogénnom tréningu. Autogénny tréning je psychoterapeutická metóda, ktorá patrí do skupiny metód relaxačno-koncentračných a vypracoval ju nemecký lekár – psychiater I.H. Schulz (1884-1970). Preto sa označuje aj ako Schultzov autogénny tréning.

Zvládnutie autogénneho tréningu Vás naučí účinne regenerovať psychickú a fyzickú energiu organizmu, upokojovať Vašu nervovú sústavu, pomôže Vám pri harmonizovaní činnosti vnútorných telesných orgánov. Pri pravidelnom cvičení AT sa zlepšuje celková životná pohoda, vyrovnanosť, koncentrácia, sebaovládanie a sebaistota.

Poznámka JPZ: Autogénny tréning sa ako technika ovládania podvedomia človeka objavuje stale častejšie aj v joge. Jej podstata (podobne ako u autohypnózy) je spriaznená s filozofiou jogy, kde je riadiaca inteligencia celého vesmíru (označovaná ako Stred, Brahman, Univerzálny princíp či Boh) objavovaná v samotnom človeku. Túto paralelu zdôrazňoval aj jej zakladateľ I. Schultz. Na rozdiel od jogy však pri autogénnom tréningu nejde o mysticizmus či duchovno Je to viac praktická než duchovná forma harmonizovania autonómneho nervového systému skrz nájdenie cesty k vlastnému podvedomiu.

Autogénny tréning – ako na to

Podstatou autogénneho tréningu je naučiť sa uvoľňovať kostrové svalstvo i hladké svalstvo vnútorných orgánov a ciev. Autogénny tréning pozostáva zo šiestich uvoľňovacích cvikov. Je to nácvik pocitu tiaže, tepla, uvedomenia si pokojného dýchania, pokojného tepu srdca, navodzovania pocitu tepla v brušnej dutine a pocitu chladu na čele.

Jednotlivé cviky sa nacvičujú v uvedenom poradí postupne za sebou (každý cvik približne 2 týždne). Cvičiť sa má 2-3 krát denne, v nerušenej miestnosti, minimálne 5 minút. Neznepokojujte sa, ak Vám jednotlivé pocity nebudú spočiatku „nabiehať“. Pri nácviku buďte trpezliví, nič nesmiete urýchľovať, do ničoho sa nenúťte. Na začiatku každého cvičenia si niekoľkokrát opakujeme formulku „som pokojný (á)“, „som vyrovnaný (á)“.

V stave uvoľnenia je veľmi vhodné používať ešte vlastné autosugestívne formulky, ktoré si volíme podľa zdravotných ťažkostí, životných predsavzatí, či osobných potrieb (napr. „ môj žalúdok je uvoľnený“, „pankreas je pokojný“, „môj spánok bude nerušený a hlboký“, „alkohol mi je ľahostajný“, „budem žiť bez fajčenia“, život je radostný“, „som energický (á) a rozhodný (á)“ a pod.) . Cvičenie vždy (okrem relaxácie pred spánkom) ukončujeme energickými vnútornými rozkazmi – „napnúť svaly, zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť, otvoriť oči, ponaťahovať sa, zacvičiť si !“

Tip na zaujímavé CD:

CD Cesta k uvoľneniuJednou z ciest k účinnému uvoľneniu môže byť CD „CESTA K UVOĽNENIU“- s upokojujúcim hlasom Ladislava Chudíka. Hudobno-slovná relaxácia vychádza z jednotlivých cvikov autogénneho tréningu (len uvedomovanie si tlkotu srdca je nahradené uvoľňovaním tváre).

Toto CD je taktiež pre Vás návodom pre osvojenie si vlastných autosugestívnych formuliek, prostredníctvom ktorých sa naučíte navodzovať si jednotlivé stupne uvoľnenia. Samotný autogénny tréning dopĺňa výber pôsobivých relaxačných melódií. Ich muzikoterapeutický účinok je umocnený ešte šumom morských vĺn a zvukmi delfínov.

 

Prajem Vám príjemné uvoľnenie.

* * *

Viac o téme RELAXÁCIA tu: Relaxačné techniky v joge a Jacobsonova progresívna relaxácia.

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor Spišiak

Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc.

Pôsobí ako súkromný lektor pre antistresové programy, i ako externý lektor Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku, kde robí pre pacientov a návštevníkov cyklus relaxačných cvičení i muzikoterapie. Vyše 26 rokov pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej a Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove.

Od roku 1992 sa prakticky ako jediný človek na Slovensku systematicky venuje vydávaniu relaxačnej hudby. Robí najmä výber a hudobnú dramaturgiu z množstva kvalitných zahraničných a domácich muzikoterapeutických nahrávok. Hudbu niekedy citlivo mixuje s prírodnými zvukmi, ktoré sám nahráva.

návrat hore